Jūrmalas kultūrvēstures krātuve apkopo nozīmīgāko ēku un vietu pārskatu, kā arī ar tiem saistīto cilvēku vizītkartes.

16 - Jānis Kuga 1878-1969

Vārds Uzvārds Jānis Kuga
Dzīves dati 1878-1969

Apraksts

1909. gadā no Jēkabpils uz Šmithena un Bērziņa ģimnāziju pārnāca strādāt gleznotājs Jānis Kuga (1878, Ikšķiles pagastā-1969, Toronta, Kanādā ). Mācījās Pēterpils Stiglica mākslas skolā pie Marijas teātra dekoratora Lambina un beidza kā ārzemju stipendiāts. Parīzē papildinājās pie franču gleznotāja Carpesat. Atgriezies no ārzemēm, kādu laiku darbojās kā pedagogs Jēkabmiestā, tad Dubultu ģimnāzijā un arī kā dekorators Rīgas Jaunā teātrī. Pēc viņa zīmējumiem skolēni veidoja tērpus un dekorācijas skolas sarīkojumiem. F1912. gadā otrreiz devās uz ārzemēm papildināties. Sākoties Pirmajam pasaules karam, atgriezās un līdz 1918. gadam darbojās kā zīmēšanas skolotājs Pēterpilī. Pēc tam atgriezās Rīgā, darbojās pie Nacionālās Operas un drāmas teātra. 1920.-1921. gadā rediģēja „Ilustrēto žurnālu”. Nodibinoties Latvijas mākslas akadēmijai, tika pieaicināts kā mācību spēks un ieguva docenta grādu.

Teksts: Mg. hist. Ainārs Radovics

Atsauces

Papildinājumi

Pielikumi