Jūrmalas kultūrvēstures krātuve apkopo nozīmīgāko ēku un vietu pārskatu, kā arī ar tiem saistīto cilvēku vizītkartes.
Atjaunots Vārds Uzvārds Dzīves dati
2022.02.03 Aleksandrs Heinrihs Birznieks <p class="MsoNormal" style="box-sizing: inherit; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-color: #e5e5e5; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 21.3pt;"><span lang="LV" style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: bold;">Aleksandrs Heinrihs Birznieks</span> (1882, Olainē -1951)&nbsp;<span style="text-indent: 28.4px;">strādāja &Scaron;mithena un Bērziņa ģimnāzijā no 1911. gada par vēstures skolotāju.</span>&nbsp;1904. gadā beidza Nikolaja ģimnāziju Rīgā, 1910 .gadā &ndash; Maskavas universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti. Strādāja kā vēstures skolotājs Ārensburgas pilsētas skolā, no 1912. gada &ndash; privātģimnāzijās Gomeļā, no 1913. gada &ndash; Brauna ģimnāzijā Lodzā, no 1914. gada &ndash; valsts ģimnāzijā Lomžā (vēlāk &scaron;ajā pa&scaron;ā ģimnāzijā emigrācijā Ribinskā un Tambovā). Strādāja Tambovas pilsētas skolu valdē un lasīja lekcijas vietējā tautas universitātē. Bija dažādu krievu provinces laikrakstu līdzstrādnieks. No 1921. gada strādāja Ārlietu ministrijas Austrumu nodaļā. Vadīja Latvie&scaron;u kultūras veicinā&scaron;anas biedrības vakara vidusskolu pieaugu&scaron;ajiem.</span></p> <p class="MsoNormal" style="box-sizing: inherit; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-color: #e5e5e5; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 21.3pt;"><span lang="LV" style="box-sizing: inherit;">No 1923. līdz 1930. gadam bija sūtniecības padomnieks Maskavā, un no 1925. līdz 1930. gadam arī ģenerālkonsuls Ļeņingradā. Vienlaikus no 1928. līdz 1932.gadam Ārlietu ministrijas Administratīvi-juridiskā departamenta direktors. No 1931. gada janvāra ģenerālkonsuls Dancigā (1940. gada janvārī ģenerālkonsula pilnvaras tika atceltas, izdota pilnvara par biju&scaron;ās brīvpilsētas Dancigas teritorijas pārzinā&scaron;anu Vācijas valdībā). Bija Tautu Savienības veicinā&scaron;anas biedrības biedrs. Padomju okupācijas laikā 1940. gada oktobrī tika formāli atbrīvots no amata sakarā ar ārlietu resora likvidāciju. Latvijā neatgriezās un vēl 1944. gada jūnijā dzīvoja Dancigā kā pensionārs. Vēlāk dzīvoja trimdā Francijā protestantu baznīcas patversmē Kannās, pēc tam Lekrezo (Sonas un Luāras departamentā). Miris 1951.gada 26.martā.</span></p> <p class="MsoNormal" style="box-sizing: inherit; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; background-color: #e5e5e5; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 21.3pt;"><span lang="LV" style="box-sizing: inherit;">Teksts: Mg. hist. Ainārs Radovics</span></p> Aleksandrs Heinrihs Birznieks 1882-1951
2022.02.03 Gustavs Šaurums <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 28.3333px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 1913.&ndash;1914. gadā &Scaron;mithena un Bērziņa ģimnāzijā par skolotāju strādāja </span><strong style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 28.3333px;">Gustavs &Scaron;aurums&nbsp;</strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 28.3333px;">(1883, Ezeres pag.&ndash;1952, Rīgā) &ndash; teologs, bibliotēku darbinieks, bibliogrāfs. Mācījās Rīgas Pētera Pāvila skolā (beidza 1896. gadā) un Rīgas ģimnāzijā (beidza 1906. gadā), 1906.&ndash;1912. gadā studēja teoloģiju Tērbatas universitātē. 1914. gadā bija vikārs Cēsīs, 1915. gadā mācītājs Lazdonā un skolotājs Madonas sievie&scaron;u ģimnāzijā, 1919. gadā skolotājs Reimersa licejā Liepājā, 1919. gada rudenī Rīgas Mārtiņa draudzes vikārs, 1920. gadā mācītājs Umurgā un skolotājs Limbažu vidusskolā. 1934.&ndash;1938. gadā Rīgas pilsētas bibliotēkas direktors. Pēc 1940. gada mācītājs Rīgā. Apbalvots ar Tēvzemes ordeni. Vērtīgas (ap 20.000 sējumu; t.sk. letonikas literatūra) personiskās bibliotēkas īpa&scaron;nieks. Žurnālu &bdquo;Bibliotekārs&rdquo; (1937-1940) un &bdquo;Svētdienas Rīts&rdquo; (1920-1921 un 1938-1940) redaktors. Vairāku kultūrvēsturiska satura grāmatu autors. Izstrādāja pētījumus &bdquo;Latvie&scaron;u Bībeles vēsture&rdquo; (1935) un &bdquo;Latvie&scaron;u bibliogrāfija&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 28.3333px;"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> Gustavs Šaurums 1883-1952
2022.02.08 Kārlis Niedra <p><strong><span lang="LV" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Kārlis Niedra</span></strong><span lang="LV" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><br />Mācītāja Andrieva Niedras dēls Kārlis dzimis 1898. gadā Tērbatā. Apmeklēja un beidza &Scaron;mithena un Bērziņa ģimnāziju <em><span style="font-style: normal;">Dubultos</span></em> un Tērbatā. Īsu laiku dienēja Krievijas armijā kā prapor&scaron;čiks, Studentu rotā kā karavīrs piedalījās cīņās līdz Rīgas atbrīvo&scaron;anai. Beidza Latvijas Universitātes juridisko fakultāti.</span></p> <p><span lang="LV" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> Kārlis Niedra 1898-?
2022.02.08 Rihards Rudzītis <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><strong><span lang="LV">Rihards Rudzītis</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV">Ievērojamais rakstnieks, filozofs un sabiedriskais darbinieks dzimis 1898. gada 19. februārī Mellužos zemnieka Jēkaba un Katrīnes Rudzī&scaron;u ģimenē. Mācījās pagasta skolā, tad &Scaron;mithena un Bērziņa ģimnāzijā Dubultos (1909-1915). Pirmā pasaules kara laikā kopā ar ģimnāziju pārcēlās uz Tērbatu, pēc tam Tērbatas Universitātē sāka studēt senās valodas (1915-1918). Bermonta uzbrukuma laikā laikā dienēja Latvijas armijā un strādāja avīzē &bdquo;Latvju kareivis&rdquo;. Sekoja studijas Filozofijas fakultātē Latvijas Universitātē (1920-1931) un darbs </span>Latvijas Valsts bibliotekā.<span lang="LV"> No 1936. līdz 1940. gadam vadīja Latvijas Rēriha kultūras sakaru biedrību.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV">Pirmā dzejas grāmata &bdquo;Cilvēka dziesmas&rdquo; (1922), otrā veltīta sievai aktrisei Ellai Strazdiņai &bdquo;Daiļajai Dvēselei&rdquo; (1933). Latvijas, Eiropas, Alpu, Tatru, Itālijas mākslas pilsētu ceļojumi aprakstīti grāmatā &bdquo;Svētceļotāja piezīmes&rdquo;(1929). Tulkoja Rabidranatu Tagori, iepazinās ar teozofisko literatūru, galvenokārt H. Blavatskas darbiem. Rediģēja N. Rēriha &bdquo;Dzīvās Ētikas&rdquo; grāmatas tulkojumu. No 1935. gada strādāja pie pētnieciskas grāmatas &bdquo;Svētā Grāla Brālība&rdquo;, ko nepaguva pabeigt.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV">Pēc Otrā pasaules kara vasarās uzturējās Grundzāles pagastā lauku mājās, kur 1947. gadā uzrakstīja apcerējumu par dzīves pamatlikumiem &ndash; atkaliemieso&scaron;anās ideju, karmu &bdquo;Mūži&rdquo;. 1948. gadā abi ar sievu tika apcietināti un izsūtīti uz Komi APSR, vēlāk uz Kazahstānas GULAG nometnēm. Pēc Staļina nāves abi atgriezās dzimtenē, tomēr R. Rudzī&scaron;a darbi bija aizliegti un glabājās specfondos. Pēc Helēnas Rērihas vēlējuma dzīves pēdējos gados viņ&scaron; krievu valodā sarakstīja manuskriptu &bdquo;Kosmiskās stīgas Nikolaja Rēriha daiļradē&rdquo;, kā arī grāmatu &bdquo;Uguns Mācība. Ievads Dzīvajā Ētikā&rdquo;, kas palika neizdota līdz pat 2008. gadam. Mira 1960. gada 5. novembrī Rīgā. 2010. un 2011. gadā izdotas viņa dienasgrāmatas &bdquo;Dvēseles dziesmas&rdquo; divās daļās.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> Rihards Rudzītis 1898-1960
2022.02.08 Jānis Rutkis <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.2pt;"><span lang="LV">Jūrmalas ģimnāzijā strādāja<strong> Jānis Rutkis </strong>(1907&ndash;1986) &ndash; ģeogrāfs, Latvijas Universitātes privātdocents. Pārcēlies uz Zviedriju, viņ&scaron; 1945.&ndash;1947. gadā strādāja Stokholmas Universitātes Meteoroloģijas institūtā, bet pēc tam tās Kartogrāfijas institūtā. 1948. gadā pārgāja uz Stokholmas Tirdzniecības augstskolas Ģeogrāfijas institūtu, kur ar prof. V. Viljama-Olsona atbalstu varēja strādāt pie Latvijas ģeogrāfijas projektiem. 1960. gadā viņ&scaron; publicē kapitāldarbu &bdquo;Latvijas ģeo-grāfija&rdquo; un 1967. gadā viņa redakcijā iznāca <em>&bdquo;Latvia, country and people&rdquo;. </em>Publicēja rakstus par Latvijas lauksaimniecības kolektivizāciju, piedalījās &bdquo;Latvju enciklopēdija&rdquo; sastādī&scaron;anā un Zviedrijas latvie&scaron;u sabiedriskā dzīvē. 1952.&ndash;1953. gadā bija Latvie&scaron;u Nacionālā fonda priek&scaron;sēdis. Mantojumu novēlēja Elfrīdas un Jāņa Rutku piemiņas fonda dibinā&scaron;anai.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.2pt;"><span lang="LV" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Pēc J. un E. Rutku fonda ierosinājuma un atbalsta LU ir nodibinātas J. un E. Rutku stipendijas Latvijas augstskolu ģeozinātņu un vides zinātņu studentiem.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.2pt;"><span lang="LV" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.2pt;"><a class="reference" href="../../places/view/15" data-id="15">15 - Dubultu ģimnāzija</a></p> Jānis Rutkis 1907-1986
2022.02.08 Pauls Stradiņš <p class="MsoBodyText" style="margin: 0cm 0cm 6pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><strong><span lang="LV">Pauls Stradiņ&scaron;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV">Ķirurgs, onkologs, medicīnas vēsturnieks, medicīnas doktors un profesors, dzimis 1896. gada 17. janvārī Viesītē. Mācījās pagastskolā, Jēkabpils tirdzniecības skolā, &Scaron;mithena un Bērziņa&nbsp; ģimnāzijā, beidza ar zelta medaļu Rīgas Aleksandra ģimnāziju, 1914.-1919. gadā studēja Petrogradas Kara medicīnas akadēmijā, tad turpat 4 gadus papildinājās profesora Sergeja Fjodorova klīnikā. 1923. gadā aizstāvēja medicīnas doktora disertāciju, salaulājās ar kolēģi ārsti Ņinu Mali&scaron;evu un atgriezās Latvijā. 1924. gadā kļuva par docētāju Latvijas universitātes Medicīnas fakultātē. 1925. gadā kā pirmais Rokfellera fonda stipendiāts no Latvijas tika komandēts uz ASV. 1927. gadā aizstāvēja otro medicīnas doktora disertāciju, ko apbalvoja ar Latvijas Kultūras fonda prēmiju. Bija arī Rīgas 2. slimnīcas direktors (1931-1941). Pēckara gados bija Zinātņu akadēmijas Bioloģijas un eksperimentālās medicīnas institūta (1946-1951) vadītājs, Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas zinātniskās pētniecības institūta Onkoloģijas sektora vadītājs (no 1951). 1957. gadā viņa redakcijā sāka iznākt rakstu krājums &bdquo;Из истории медицины&rdquo;. Mira 1958. gada 14. augustā, atdusas Rīgas 1. Meža kapos. Viņa vārdā nosaukta Republikas klīniskā slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas vēstures muzejs, Rīgas 2. medicīnas skola, arī ielas Jūrmalā un Ventspilī.</span></p> Pauls Stradiņš 1896-1958
2022.02.08 Jānis Sudrabkalns <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV">Dzejnieks<strong> Jānis Sudrabkalns </strong>mācījies, bet nav pabeidzis &Scaron;mithena un Bērziņa Dubultu ģimnāziju.</span></p> Jānis Sudrabkalns 1894-1975
2022.02.08 Eduards Urpens <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.2pt;"><span lang="LV">Jūrmalas ģimnāzijas direktors,<strong> </strong>skolotājs<strong> Eduards Urpens</strong> (1879, Līksnas dzelzceļa stacijā-?), mācījies Valkas skolotāju seminārā, studējis Pēterburgas universitātes Fizikas-matemātikas fakultātē matemātiku. Apbalvots ar Trīs zvaigžņu ordeni. </span><span lang="LV">Dzīvoja Vaivaros, Zemgales ielā 58. Vēl līdz 2012. gadam tajā atradās viņa sadzīves priek&scaron;meti: galds, grāmatu skapis, kumode ar spoguli, pianīns, etnogrāfiska lāde u.c. Viņa mantojuma priek&scaron;meti tagad atrodas&nbsp; Aspazijas mājā.</span></p> <div>&nbsp;</div> Eduards Urpens 1879-?
2022.02.08 Antons Avens <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.2pt;"><span lang="LV">Latvie&scaron;u valodas un literatūras skolotājs<strong> Antons Avens </strong>(1884, Vecpiebalgas Krievēnos-1977, Dubultos) beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu, Cēsu pilsētas skolu un skolotāju kursus. Strādājis par skolotāju Cirstos, Ērgļos, Lejasciemā, no 1922. gada Jūrmalas ģimnāzijā un Bulduru dārzkopības skolā, pēckara gados Jūrmalas vidusskolā un Rīgas 21. vidusskolā Pumpuros. 1952. gadā aizgāja pensijā, mira 1977. gada 4. oktobrī, atdusas Vecdubultu kapos.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.2pt;"><span lang="LV">&nbsp;Rakstīja humoreskas (pseidonīms Antons Žebērklis), recenzijas, apcerējumus par skolu, literatūru un sabiedriskiem jautājumiem, atmiņas par brāļiem Kaudzītēm un Aspaziju. Kop&scaron; 1928. gada dzīvoja Z. Meierovica prospektā, pretī Aspazijas mājai.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.2pt;"><span lang="LV">Kā 2008. gadā TV raidījumam &bdquo;Ielas garumā&rdquo; stāstīja Dagnija Sniķere, iepretim Valentīna Jēkabsona vecāku vasarnīcai atradās Rambu nams, kurā ilgus gadus te dzīvoja skolotāji Antons un Mīle Aveni. Viņu ģimenē auga divi bērni: Maija un Indulis. Kara beigās Indulis mācījās 12. klasē un visus &scaron;īs Dubultu ģimnāzijas klases zēnus iesauca izpalīgu dienestā. Un &scaron;is izpalīgu dienests katram beidzās citā pasaules malā.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.2pt;"><span lang="LV">Indulim tas beidzās Austrālijā. &Scaron;ajā mājā Indulis spēlēja vijoli, jo viņ&scaron; gatavojās mūziķa karjerai. Kad viņ&scaron; vecākiem atrakstīja par savu atra&scaron;anos Austrālijā, vecāki būdami skolotāji ārkārtīgi bažījās par iespējām atlaist viņus no darba un lūdza viņam rakstīt uz attālu radinieku adresi Rīgā, kā bija vienoju&scaron;ies. Bet diemžēl tā bija pēdējā vēstule, ko viņi saņēma no Induļa. Citu vēstuļu nebija.</span></p> <div><br clear="all" /><hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"></div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</p> </div> </div> Antons Avens 1884-1977
2022.02.14 Bebru Juris <p><span style="color: #555555; font-family: Arial; font-size: 13.3333px; background-color: #ffffff;">Juris Bebris, arī Bebru Juris, (1859&ndash;1951) &ndash;</span><span class="redactor-invisible-space" style="color: #555555; font-family: Arial; font-size: 13.3333px; background-color: #ffffff; box-sizing: border-box;"> skolotājs, </span><span style="background-color: #ffffff; font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">publicists un</span><span style="background-color: #ffffff; font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">&nbsp;</span><span style="background-color: #ffffff; color: #555555; font-family: Arial; font-size: 13.3333px;">rakstnieks, sabiedriskais darbinieks, kordiriģents. Bijis</span><span style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px; background-color: #ffffff;">&nbsp;laikraksta "Kurzemes Vārds" un žurnāla "Jaunatnes Domas" redaktors (1919), Liepājas Latvie&scaron;u biedrības priek&scaron;nieks (1919-1920). Nozīmīgākais</span><span style="background-color: #ffffff; color: #555555; font-family: Arial; font-size: 13.3333px;">&nbsp;devums literatūrā &ndash;</span><span class="redactor-invisible-space" style="color: #555555; font-family: Arial; font-size: 13.3333px; box-sizing: border-box;"> divas bērnības atmiņu grāmatas par bērnu skolo&scaron;anu 19. gadsimta 60. gados un mācībām Baltijas Skolotāju seminārā.</span><span style="background-color: #ffffff; color: #555555; font-family: Arial; font-size: 13.3333px;"> Rakstījis periodikā par pedagoģijas, valodniecības, dārzkopības un citiem jautājumiem. Sarakstījis pirmo dziedā&scaron;anas mācības metodiku latvie&scaron;u valodā, piedalījies pirmās dziedā&scaron;anas programmas izstrādā&scaron;anā latvie&scaron;u skolām.</span><span style="background-color: #ffffff; font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">&nbsp;</span><span style="background-color: #ffffff; font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">Rakstījis par bērnu audzinā&scaron;anu laikrakstos "Liepājas Atbalss", "Latvija", "Kurzemes Vārds", "Latvietis", "Latvijas Vēstnesis", žurnālos "Austrums", "Izglītības Ministrijas Mēne&scaron;raksts" un citur. Strādājis par Rīgas apriņķa tautskolu inspektoru (1920-1926), dzīvojis un strādājis Rīgā (1926-1933), vēlāk Asaros Rīgas Jūrmalā, rakstījis atmiņu grāmatas. Apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV. &scaron;ķiru (1926) un Tēvzemes balvu (1939). </span><span style="background-color: #ffffff; font-family: sans-serif; font-size: 12.8px;">Miris 1951. gada 2. februārī Asaros, Jūrmalā. Atdusas Asaru kapos, kur 1994. gadā uzstādīta piemiņas plāksne.</span></p> Bebru Juris 1859–1951
2022.02.08 Kārlis Princis <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.25pt;"><span lang="LV"><strong>Kārlis Princis</strong> piedzima 1893. gadā Ovi&scaron;os, Ventspils apriņķī, tie&scaron;ā līnijā no pirmā lībie&scaron;u literāta Jāņa Prinča. Sāka studēt Pēterpils Kalnu institūtā, tad Pirmā pasaules kara laikā tika mobilizēts. Kā latvie&scaron;u strēlnieku virsnieks cīnījās Nāves salā, pārstaigāja Krieviju un ar Imantas pulku atgriezās Latvijā. 1920.-21. gadā strādāja kā skolotājs Kļaviņas ģimnāzijā Bauskā, pēc tam Rīgas Jūrmalas ģimnāzijā Dubultos. Skolas darbā viņ&scaron; uzrādīja izcilas sekmes ka pedagogs un audzinātājs. Lai celtu audzēkņu zinā&scaron;anas savos priek&scaron;metos un radītu interesi par dabu, Princis pielietoja modernākās apmācību metodes, organizēja dabas vēro&scaron;anu ekskursijās un veicināja pa&scaron;darbību skolnieku pulciņos. Līdztekus studēja Latvijas Universitātes matemātikas un dabaszinību fakultātē, ko beidza 1934. gadā, tad 1940. gadā kļuva privātdocents, bet 1941. gadā docents un Sistemātiskās zooloģijas institūta un Hidrobioloģijas stacijas direktors. Gadu vēlāk kļuva arī par Rīgas Dabas muzeja vadītāju. 1944. gadā emigrēja uz Zviedriju un darbojās Lundas universitātes zooloģijas institūtā.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.25pt;"><span lang="LV">Prinča zinātniskās intereses sākumā bija pievērstas salīdzināmai anatomijai un ekoloģijai. Sevi&scaron;ķi interesēja putni un 1926. gadā viņ&scaron; publicēja interesantus novērojumus par dzeņu kal&scaron;anas ritmu. Vēlāk Princis pievērsās sistemātiskai zooloģijai un 1932. gadā Rīgā izdotā starptautiskā žurnālā <em>&bdquo;Folia zoologica et hydrobiologica&rdquo;</em> publicēja pētījumu par Latvijas taisnspārnu kukaiņiem. &Scaron;īs kukaiņu grupas, īpa&scaron;i <em>Blattidae</em> dzimtas klasifikāciju un cilts vēsturisko attīstību Princis pētīja visu mūžu. Blattīdu dzimtai pieder arī viena no visvecākajām kukaiņu grupām &mdash; prusaks. Kopumā viņ&scaron; publicēja ap 60 darbu un kļuva par starptautiski atzītu autoritāti &scaron;ajā nozarē. Viņ&scaron; deva zinātnei vairāk kā 100 jaunu sugu, pat 2 jaunu dzimtu aprakstus. Kā starptautiski atzītu speciālistu Princi aicināja par vado&scaron;ā <em>&bdquo;Catalogus Orthopterorum&rdquo; </em>līdzstrādnieku. 1959. gadā ASV Nacionālais zinātņu fonda <em>(National Science Foun dation)</em> pie&scaron;ķīra Princim un amerikāņu pētniekam Garnijam <em>(Gurnex)</em> pla&scaron;us līdzekļus Filipīnu u.c. Austrumindijas salu faunas pētī&scaron;anai. Būdams vado&scaron;ais pasaules mēroga &scaron;o dzīvnieku grupas pazinējs Princis uzturējās Smitsona institūtā Va&scaron;ingtonā, Filadelfijas Dabaszinātņu akadēmijā, Ņujorkas Dabaszinību muzejā, Harvardas universitāses zooloģijas muzejā, Britu muzejā Londonā u.c, kur viņam uzticēja revidēt lielās blattīdu kolekcijas.<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"></a> Mira 1978. gadā.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.25pt;"><span lang="LV">1931. gada 10 novembrī skolas direktors ziņoja skolas padomei par apm. jau 2 gadus ilgu&scaron;ām nesaskaņām ar skolotāju <strong>Kārli Princi.<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"></a></strong> Tās sāku&scaron;ās viņa &bdquo;nepaidagoģiskās&rdquo; rīcības dēļ, piesedzot dažu skolēnu sarīkotu iedzer&scaron;anas vakaru Asaru tautas namā. Daži vecāku pārstāvji ziņoja, ka Prinča stundās neesot nekādas kārtības: skolēni darot, kas tīk, trok&scaron;ņojot, dziedot. Skolotājs Princis neprotot uzturēt disciplīnu un arī par to nerūpējoties. Konstatēts pat, ka Prinča stundās spēlējot uz naudu. Daži no vecākiem izteicās, ka skolas padomei vajag ierosināt Prinča atlai&scaron;anu.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.25pt;"><span lang="LV">Pēc gada, 1932. gada 8. septembra sēdes protokolā lasāms, ka Princis iesācis pret direktoru u.c. skolotājiem 3 tiesas prāvas uz 157. un arī 531. sodu likuma pantu pamata. Padomes loceklis D. Kreslers ierosināja skolotāja Prinča atlai&scaron;anu no vietas. Interesants arī &scaron;āds fakts: &ldquo;1933. gada februārī Kārlis Princis, kas pēdējā laikā darbojās kā ģimnāzijas skolotājs, tika iecelts par Rīgas prefektūras 13. iecirkņa rajona uzraugu Jūrmalā.&rdquo;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.25pt;"><span lang="LV" style="text-indent: 0px; font-size: 12pt;">Bet 1933. gada 25. augusta skolas sēdē atkal lasāms Prinča vārds - &bdquo;Tā kā skolotājs K. Princis vienīgais pieteicies uz vakantajām ķīmijas stundām, tad skolas padome vienbalsīgi pie&scaron;ķir stundas Kārlim Princim.&rdquo; Tātad &ndash; pat skolas padome nebija salauzusi skolotāju Princi.</span></p> <div> <div id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</p> </div> </div> <div><hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Izmantots:<a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a><span lang="LV"> L. Āboliņ&scaron;. Izcils zinātnieks un audzinātājs. - Laiks, Nr. 83. 1963. gada 16. oktobrī; A. Melderis. Zinātnieka Kārļa Prinča 70 gadi. - Londonas Avīze, Nr. 902. 1963. gada 1. novembrī.</span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span lang="LV">Latvijas Valsts Vēstures arhīvs</span><span style="font-size: 12pt;">, fonds 2132, 1. apr., 3. lieta</span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: 12pt;">Teksts: Mg. hist. A. Radovics</span></p> </div> </div> Kārlis Princis 1893-1978
2022.02.18 Georgs Rudzītis <p><span lang="LV" style="font-size: 12pt; font-family: Times;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Slavenā kāpostu tirgotāju </span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Miķeļa Rudzī&scaron;a</span></strong><span lang="LV" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">, kur&scaron; </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">1863. </span><span lang="LV" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">g</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">adā</span><span lang="LV" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">dibināja kāpostu apstrādā&scaron;anas fabriku, dēls </span><strong style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV">Georgs </span></strong><span lang="LV" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">(1870-1935). </span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Fabrika tika papla&scaron;ināta un Rīgā, Duntes ielā Nr 15/17 </span><span lang="LV" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">aizņēma</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;"> veselu ielas kvartāl</span><span lang="LV" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">u</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">. Firmas ražojumi bija apbalvoti ar 18 medaļām. Rīgā fabrikai bija kioski visos tirgos: liels kiosks Daugavmalas tirgū un Vidzemes tirgū, arī Āgenskalna, Torņakalna, Latgales un Sarkandaugavas tirgos.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV">Rudzītis daudz palīdzēja savas &Scaron;reienbu&scaron;as ugunsdzēsēju mītnes izbūvei, Stučkas laikā kādu laiku bija čekas apcietināts, Brīvības cīņu laikā izveidoja sanitāro palīdzību karaspēkam. Vēlāk </span>bija arī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsēju savienības priek&scaron;nieks un ilgāku laiku pastāvīgs loceklis starptautiskajā ugunsdzēsēju federācijā Parīzē. Viņ&scaron; rosīgi darbojās daudzās vietējās organizācijās, bija Latvijas republikas autokluba priek&scaron;sēdētājs un Sv. Trīsvienības draudzes priek&scaron;nieks. <span lang="LV">Ar viņa palīdzību autoklubs savāca ziedojumus un dāvināja Latvijas armijai bruņotu auto. Sākoties autobusu satiksmei, bija arī pirmo autobusu &ldquo;Vulkāns&rdquo; sabiedrības darbinieks. Viņ&scaron; darbojās arī dažādu kredītiestāžu vadībā un atrada laiku pat Rīgas aizsargu pulka 5. bataljona saimniecības priek&scaron;nieka amatam. Daudz ziedoja dažādām balvām &ndash; armijai, aizsargiem, ugunsdzēsējiem, motosportam u.c. organizācijām.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;">Par nopelniem Rudzītis <span lang="LV">tika </span>apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņ<span lang="LV">a V un III &scaron;ķirām</span> un daudzām citām goda zīmēm<span lang="LV">, to skaitā </span>Igaunijas autotanku diviziona virsnieka krū&scaron;u nozīmi<span lang="LV">,</span> Lietuvas ugunsdzēsēju savienības I &scaron;ķiras <span lang="LV">&ldquo;</span>Artimui pagelbon<span lang="LV">&rdquo;</span>, Igaunijas valsts ugunsdzēsēju savienības I &scaron;ķiras goda nopelnu krustu un Horvātu-slovēņu ugunsdzēsēju savienības goda biedra nozīmi. <span lang="LV">Tomēr v</span>iņa <span lang="LV">lielākā aizrau&scaron;anās</span> bija darbs aizsargu organizācijā. <span lang="LV">Taču k</span>op&scaron; 1933. gada vasaras viņ&scaron; slimoja ar sirdskaiti, kurai pievienojās arī nieru slimība un 1934. gada 29. decembrī Rudzītis mira. Uzņēmumu mantoja <strong>Ernests Rudzītis</strong><span lang="LV">, bet</span> 1940. gadā sarkanie okupanti uzņēmumu nacionalizēja.</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;">Teksts:&nbsp;<span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;">&nbsp;</p> Georgs Rudzītis 1870-1935
2022.02.03 Jānis Kuga <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 27.2667px;">1909. gadā no Jēkabpils uz &Scaron;mithena un Bērziņa ģimnāziju pārnāca strādāt gleznotājs </span><strong style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 27.2667px;">Jānis Kuga</strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 27.2667px;">&nbsp;(1878, Ik&scaron;ķiles pagastā-1969, Toronta, Kanādā ). Mācījās Pēterpils Stiglica mākslas skolā pie Marijas teātra dekoratora Lambina un beidza kā ārzemju stipendiāts. Parīzē papildinājās pie franču gleznotāja&nbsp;</span><em style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 27.2667px;">Carpesat</em><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 27.2667px;">. Atgriezies no ārzemēm, kādu laiku darbojās kā pedagogs Jēkabmiestā, tad Dubultu ģimnāzijā un arī kā dekorators Rīgas Jaunā teātrī. Pēc viņa zīmējumiem skolēni veidoja tērpus un dekorācijas skolas sarīkojumiem. F1912. gadā otrreiz devās uz ārzemēm papildināties. Sākoties Pirmajam pasaules karam, atgriezās un līdz 1918. gadam darbojās kā zīmē&scaron;anas skolotājs Pēterpilī. Pēc tam atgriezās Rīgā, darbojās pie Nacionālās Operas un drāmas teātra. 1920.-1921. gadā rediģēja &bdquo;Ilustrēto žurnālu&rdquo;. Nodibinoties Latvijas mākslas akadēmijai, tika pieaicināts kā mācību spēks un ieguva docenta grādu.</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 27.2667px;"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> Jānis Kuga 1878-1969
2022.02.03 Anna Meņģele <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 25.0667px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;1909.-1915. gadā ģimnāzijā pasniedza vācu un franču valodas, uzraudzīja internātu un 1 gadu izpildīja priek&scaron;nieces vietu</span><strong style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 25.0667px;"> Anna Meņģele</strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 25.0667px;">&nbsp;(1861, Kārļu pag. Leimaņos-?). No 1915.&mdash;1917. gadam viņa bija internāta audzinātāja ģimnāzijā Tērbatā.</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 25.0667px;"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> <p><a class="reference" href="../../places/view/13" data-id="13">13 - &Scaron;mithena un Bērziņa Dubultu ģimnāzija</a></p> Anna Meņģele 1861-?
2022.02.03 Eduards Pulpe <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 20.45pt;"><span lang="LV">Leģendārais latvie&scaron;u lidotājs<strong>&nbsp;Eduards Pulpe</strong>&nbsp;(1880-1916) beidza Rīgas Aleksandra ģimnāziju un pēc studijām Maskavas universitātes matemātikas fakultātē, strādāja &Scaron;mithena un Bērziņa ģimnāzijā par skolotāju, pēc tam Ata Ķēniņa reālskolā Rīgā. E. Pulpe lasīja lekcijas par aviāciju, bet 1911. gadā kopā ar reālskolas audzēkņiem uzbūvēja lidma&scaron;īnu un sekmīgi to izmēģināja Rīgas jūrmalā. 1912. gadā viņ&scaron; beidza studijas Aviācijas akadēmijā Parīzē. Pirmā pasaules kara sākumā Pulpe brīvprātīgi iestājās Francijas kara aviācijā. Par nopelniem kaujās tika apbalvots ar&nbsp;<em>Medaille militaire</em>&nbsp;un ordeni &mdash;&nbsp;<em>Crox dc guerre&nbsp;</em>ar palmu. 1916. gadā Pulpi pārkomandēja uz Krieviju un &scaron;ī gada 2. augustā viņ&scaron; krita gaisa kaujā Galīcijas frontē pie Stiras. Atdusas Rīgas Lielajos kapos.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 20.45pt;"><span lang="LV">Inženieris O. T. Viklands atceras: &bdquo;Pulpe ir slaika auguma, vingrs, elastīgs kā augstākā labuma tērauda atspere. Viņa gaita ir ļoti slaida, balss iespaidīga. L.B. izlūdzās no vietējā mežziņa brīvu pļavas gabalu meža vidū, netālu no internāta. Tur nu Eduards Pulpe iekārto futbola laukumu un no internāta un apkārtnē dzīvojo&scaron;iem ģimnāzijas skolniekiem sastāda un apmāca pirmo futbola komandu. Tas nemaz nav viegls uzdevums iemācīt iesācējiem straujās futbola spēles noteikumus, veiklību un savaldī&scaron;anos. Bet Pulpe ir sportists ar miesu un dvēseli, neatlaidīgs, pats spēlē līdz un pamazām ievelk spēlē arī pārējos ģimnāzijas skolotājus.&rdquo;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 20.45pt;"><span lang="LV"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> Eduards Pulpe 1880-1916
2022.02.03 Rūdolfs Jurgens <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 24px;">No 1909. &mdash;1911. gadam&nbsp; par skolotāju &Scaron;mithena un Bērziņa ģimnāzijā strādāja vēlākais Latvijas universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātes vecākais docents, profesors </span><strong style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 24px;">Rūdolfs Jurgens&nbsp;</strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 24px;">(1869, Taurupes Kalna Jurēnos-1944, Rīgā).&nbsp; Mācījās Kokneses un Aderka&scaron;u pagasta skolās, Rīgas Aleksandra ģimnāzijā, 1894. gadā beidza Pēterburgas Vēstures un filoloģijas institūtu, Berlīnes universitātē studēja filozofiju, mākslas vēsturi un sabiedriskās zinātnes (1901-1903). Pasniedzējs Berlīnes Universitātes austrumu valodu seminārā (1903), bija skolotājs Umaņas ģimnāzijā (1914-1921), Latvijas kultūras veicinā&scaron;anas biedrības skolotāju sagatavo&scaron;anas kursu vadītājs (1921-1922), Latvijas Universitātes seno valodu lektors (1922-1924), pedagoģijas un bērnu psiholoģijas docents (1924), papildinājās Hamburgas universitātē (1925).</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 24px;"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> Rūdolfs Jurgens 1869-1944
2022.02.03 Lerhs Urdzevičs Georgs <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 28.3333px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Matemātikas skolotājs </span><strong style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 28.3333px;">Lerhs Urdzevičs Georgs</strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 28.3333px;">&nbsp;(1881, Ezerē-?) 1911. gadā beidza Maskavas Universitāti,1911.-1912. gadā bija Bērziņa un &Scaron;mithena vīrie&scaron;u ģimnāzijas skolotājs, 1912.-1917. gadā Tukuma pilsētas skolas skolotājs, 1917.-1918. gadā Bielopoljas kroņa vīrie&scaron;u ģimnāzijas skolotājs, 1918.-1920. gadā Harkovas vīrie&scaron;u ģimnāzijas skolotājs, 1920.-1921. gadā Rīgas Jaunatnes savienības skolas skolotājs, 1921.-1940. gadā Rīgas I ģimnāzijas skolotājs.</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 28.3333px;"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> Lerhs Urdzevičs Georgs 1881-?
2022.02.03 Ludvigs Sēja <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 24px;">Dubultos &Scaron;mithena un Bērziņa ģimnāzijā 1909.-1919. gadā par franču valodas skolotāju strādāja vēlākais diplomāts </span><strong style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 24px;">Ludvigs Sēja</strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 24px;">&nbsp;(1885, Džūkstes pag. Ķūķos-1962, Rīgā). &Scaron;eit viņ&scaron; noskatīja savu nākamo sievu, par 12 gadiem jaunāko Hertu Ozolu. Mācījās Džūkstes pagastskolā, 1900.-1904. gadā Valmieras skolotāju seminārā. 1905. gadā aktīvi piedalījās revolūcijā, būdams Latvijas sociāldemokrātu savienības biedrs, tad emigrēja uz &Scaron;veici, vēlāk Franciju. 1906. gadā mācījās Krievu augstākajā sabiedrisko zinātņu skolā Parīzē, 1909. gadā beidza Grenobles universitātes franču valodas un literatūras kursu. No 1916. līdz 1918. gadam strādāja par Madonas zēnu proreālskolas (vēlāk reālskolas) pārzini (1916-1918), arī Madonas meiteņu ģimnāzijā. No 1919. gada bija Tautas padomes loceklis un Politiski diplomātiskā departamenta direktors. No 1922. gada Latvijas pagaidu pilnvaroto lietvedis ASV, no 1923. gada Latvijas vēstnieks Lietuvā, no 1924. gada ārlietu ministrs. No 1925. līdz 1927. gadam Latvijas vēstnieks ASV, no 1927. gada ģenerālkonsuls Londonā, no 1932. gada arī pagaidu pilnvarotais lietvedis Lielbritānijā. 1933. gadā kļuva par Ārlietu Ministrijas Administratīvi juridiskā departamenta direktoru. 1934. gadā atkal Latvijas vēstnieks Lietuvā. Pēc Latvijas un Lietuvas okupācijas, 1940. gada 23. augustā atgriezās Rīgā un līdz 1944. gadam strādāja Latvijas Valsts universitātē par pasniedzēju. Piedalījās Latvijas Centrālās padomes darbā, bija tās valdes loceklis un ģenerālsekretārs. 1944. gada 29. aprīlī Gestapo viņu arestēja un ieslodzīja Salaspils, bet no 1944. gada &Scaron;tuthofas koncentrācijas nometnē. Pēc nometnes likvidē&scaron;anas 1945. gada pavasarī uzturējās Polijā, bet PSRS dro&scaron;ības iestādes 1946. gadā viņu arestēja un piesprieda 25 gadus ieslodzījumā. 1954. gadā priek&scaron;laicīgi tika atbrīvots un 1956. gadā atgriezās Rīgā. Strādāja latvijas Valsts izdevniecībā.</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 24px;"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> Ludvigs Sēja 1885-1962
2022.02.08 Pāvils Mucenieks <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><strong><span lang="LV">Pāvils Mucenieks</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV">Izcilais ķirurgs dzimis 1891. gada 27. septembrī Pļaviņās. 1909.-1912. gadā mācījās &Scaron;mithena un Bērziņa ģimnāzijā, 1913. gadā ar sudraba medaļu beidza Rīgas Aleksandra ģimnāziju, 1913.-1917. gadā studēja Petrogradas Kara medicīnas akadēmijā, kuru ar izcilību absolvēja. Pēc tam bija latvie&scaron;u strēlnieku ārsts, bet pēc 1. pasaules kara strādāja Alūksnē un Rēzeknē. No 1921. gada strādāja Rīgas pilsētas 1. slimnīcā, tad kļuva par Latvijas universitātes Medicīnas fakultātes asistentu. 1925. gadā viņ&scaron; auzstāvēja medicīnas doktora disertāciju, pēc gada viņu ievēlēja par privātdocentu, bet 1940. gadā &ndash; par profesoru un Hospitālās ķirurģijas katedras un klīnikas vadītāju. Vienlaikus 1928.-1940. gadā bija 1. slimnīcas ķirurģiskās nodaļas vadītājs. Pārliekā slodze noveda pie pāragras nāves 1940. gada 7. maijā. Profesors atdusas Varakļānu kapsētā.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> Pāvils Mucenieks 1891-1940
2022.02.08 Bruno Kalniņš <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><strong><span lang="LV">Bruno Kalniņ&scaron;</span></strong></p> <p><span lang="LV" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">Dzimis 1899. gada 7. maijā Tukumā. Pirmo izglītību baudījis elementarskolā Cīrihā &Scaron;veicē. Vēlāk 1909.-1914. gadā apmeklēja L. Bērziņa-&Scaron;mithena ģimnāziju Dubultos. 1916. gadā beidza ģimnāziju Helsingforsā. 1916.-1917. g. studēja tieslietas Pēterpils universitātē, bet vēlāk Latvijas universitātē Rīgā. 1918. gada 18. novembrī piedalījās Latvijas valsts proklamē&scaron;anas aktā. Bija viens no vado&scaron;ajiem sociāldemokrātu partijas darbiniekiem. Miris 1990. gadā Stokholmā.</span></p> <p><span lang="LV" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> Bruno Kalniņš 1899-1990
2022.02.08 Pāvils Ozoliņš <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><strong><span lang="LV">Pāvils Ozoliņ&scaron;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV">Dr. vet. med. dzimis 1895. gada 20. novembrī Praulienas pag. 1911. gadā beidzis Praulienas draudzes skolu, 1916. gadā beidzis Fr. &Scaron;midthena un L. Bērziņa Dubultu ģimnāziju Tērbatā. 1916.- 1918. gadā studēja Tērbatas veterinārmedicīnas institūtā, 1919.-1920. gadā dienēja Latvijas armijā, 1920.-1925. gadā beidza Latvijas Universitātes veterinārmedicīnas fakultāti. 1935. gadā ievēlēts par Latvijas Universitātes privātdocentu, 1937. gada 26. maijā ieguva Dr. vet. med. grādu, bet 1959. gadā - profesora grādu. Miris 1988. g. 11., novembrī, atdusas 1. Meža kapos Rīgā.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> Pāvils Ozoliņš 1895-1988
2022.02.08 Pēteris Krievs <p class="TableContents" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><strong><span lang="LV">Pēteris Krievs</span></strong><span lang="LV"><br />Virsleitnants, Brīvības cīņu varonis, dzimis 1895. gada 29. septembrī Launkalnes pag. Vēlēdamies studēt teoloģiju, izstājās no Smiltenes tirdzniecības skolas un turpināja mācības Dubultu ģimnāzijā, kuru nebeidza, jo 1914. gadā tika iesaukts karadienestā. Lūk, kā viņu 1915. gadā aprakstīja dienasgrāmatā skolas biedrs Rihards Rudzītis: &bdquo;Pēteris Krievs &ndash; smiltenietis, vēlu iestājās un sava vecuma dēļ viņam bija jāprasa atļauja ģenerālgubernatoram. Mācījās viņ&scaron; vispār slikti, gan jau laikam tādēļ, ka viņ&scaron; pievērsa lielāku interesi savam īstajam mērķim &ndash; dzejo&scaron;anai. Bieži vien varēja redzēt viņu lasām savas dzejas kopā ar savu draugu &ndash; Kārli Niedru. (---) Viņ&scaron; palika uz otru gadu un, tā kā viņa vecums tam neļāva palikt, viņ&scaron; izstājās.</span></p> <p class="TableContents" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV">1916. gadā beidza kara skolu un iestājās 2. Rīgas latvie&scaron;u strēlnieku pulkā. 1918. gada decembrī iestājās Kalpaka komandētā vienībā. Krita varoņnāve 1919. gada 6. marta kaujā uz Skrundas-Saldus &scaron;osejas kopā ar pulkvedi O. Kalpaku, kpt. Grundmani u.c.</span></p> <p class="TableContents" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></p> <div><hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"></div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</p> </div> </div> Pēteris Krievs 1892-1919
2022.02.03 Arnolds Aizsilnieks <p><span style="box-sizing: inherit; font-weight: bold; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 22.9333px; background-color: #e5e5e5;">Arnolds Aizsilnieks</span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 22.9333px; background-color: #e5e5e5;"> (1898, Grostonas pag.-1982, Stokholma) - </span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 22.9333px; background-color: #e5e5e5;">ievērojams zinātnieks agronoms, tautsaimnieks un kooperators. </span><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 22.9333px; background-color: #e5e5e5;">Mācījās Jēkabpils pilsētas tirdzniecības skolā, studēja Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātē. Ar Rokfellera fonda stipendiju papildinājās ASV un Skandināvijas valstīs. LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes asistents (1931), tautsaimniecības un tiesību zinātņu doktors (1932), docents (1936), profesors (1939).&nbsp; Centrālās savienības &bdquo;Turība&rdquo; galvenais direktors. Kara laikā viņ&scaron; darbojas pretestības kustībā, atbalstot Latvijas Centrālo Padomi. Otrā pasaules kara beigās devās bēgļu gaitās uz Zviedriju, kur turpināja nodarboties ar tautsaimniecības studijām un uzrakstīja fundamentālu darbu &bdquo;Latvijas saimniecības vēsture no 1914. līdz 1945. g.&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 22.9333px; background-color: #e5e5e5;"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> Arnolds Aizsilnieks 1898-1982
2022.02.03 Jānis Sīlītis <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 24px;">Rakstnieks un klasicists&nbsp;</span><strong style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 24px;">Jānis Sīlītis&nbsp;</strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 24px;">(1876, Kusas pag. Caunēs-1938, Krievija) strādāja &Scaron;mithena un Bērziņa ģimnāzijā par latīņu valodas skolotāju. Maza auguma vīrs ar asu skatienu, liels Fallija un Viiktora Eglī&scaron;a draugs. Bija sakari ar krievu dekadentiem. Kolekcionēja senlietas, grāmatas un gleznas, diemžēl Pirmā pasaules kara laikā kolekcija kopā ar māju un iedzīvi gāja bojā. Bēgļu gaitās nonāca Krievijā, kur dzīvoja līdz 1938. gadam, kur kā jau latvieti, viņu no&scaron;āva.</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 24px;"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> Jānis Sīlītis 1876-1938
2022.02.01 Fricis Šmithens <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV">Luterāņu mācītājs<strong>&nbsp;Fricis &Scaron;mithens</strong> dzimis saimnieka ģimenē 1876. gada 9. septembrī Lībagu pagasta Renčos. Beidza skolu Talsos, Rīgā, studēja Tērbatas Universitātē. Kalpoja kā luterāņu mācītājs V. Maldoņa skolā, cietumā un Tālo Austrumu (1905. g.), tad Viļņas (no 1907. g.) kara apgabalā. Pirmajā pasaules karā bija Daugavpils kara apgabala un ar 1915. gadu Ziemeļu frontes mācītājs, 1916. gada nogalē II. Latvie&scaron;u strēlnieku brigādes mācītājs. 1915. gadā L. Adamoviča sakārtojumā izdeva korāļus latvie&scaron;u karavīriem. Miris Limbažos 1918. gada 19. oktobrī.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV">Teksts: </span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><a class="reference" href="../../places/view/13" data-id="13">13 - &Scaron;mithena un Bērziņa Dubultu ģimnāzija</a></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;">&nbsp;</p> Fricis Šmithens 1876-1918
2022.02.20 Ilgars Grosvalds <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Ķīmiķis tehnologs, zinātņu vēsturnieks, Valsts emeritētais zinātnieks (2006) <strong>Ilgars Grosvalds</strong>. A<span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;">utors septiņsimt zinātniskiem un populārzinātniskiem darbiem.</span></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Grosvalds dzimis 1927. gadā ASV Masačūsetas pavalstī Lorensas <em>(Lawrence)</em> pilsētā 40 km no Bostonas būvuzņēmēja Džona (Jāņa) un Ellas Grosvaldes, dzim. Grēviņa, ģimenē. Vecāki dēlam deva vārdu Džons Ilgars un Lorensā izdotajā dzim&scaron;anas apliecībā viņ&scaron; reģistrēts kā <em>John Ilgar</em>. Divdesmito gadu beigās ģimene atgriezās neatkarīgajā Latvijā. Džons un Ella Grosvaldi iegādājās namīpa&scaron;umus Rīgas Jūrmalā, Undīnes ielā 7 un Jūras ielā 7. Diemžēl reģistrējot mazo Džonu Ilgaru Rīgas Dzimtsarakstu nodaļā, izdota apliecība, kurā saglabājās tikai vārds Ilgars. Majoros pagāja viņa bērnība un skolas gadi. Mācības viņ&scaron; uzsāka Majoru pamatskolā (1934&ndash;1939), kur par pārzini bija Andrejs Skuja, mācītāja un rakstnieka Andrieva Niedras kādreizējais ērģelnieks. Reiz skolā noticis pārpratums: aizpildot klases žurnālu, skolotāja jautāja Ilgaram par viņa dzim&scaron;anas vietu. Viņ&scaron; atbildēja, ka dzimis Amerikā, par to tika izraidīts no klases, jo skolotāja domāja, ka zēns par viņu smejas. Nepalīdzēja pat tas, ka klases biedri Ilgaru aizstāvēja. Pamatskolā matemātikas skolotājs Arturs Stūrmanis, kam vienīgajam no pedagogiem bija augstākā izglītība, par centību rēķinā&scaron;anā zēnu ne vienu reizi vien atalgoja ar augstāko atzīmi. Majoru pamatskolas ēka piederēja Latvie&scaron;u biedrībai. Lielajā zālē bieži notika sarīkojumi, teātra izrādes un balles, kurās pulcējās visa Jūrmalas elite: pilsētas galva, policijas priek&scaron;nieks, skolotāji, ārsti, pa&scaron;valdības un sabiedriskie darbinieki. Vasaras Ilgaram pagāja lielajā skautu nometnē Lielupē, jo viņ&scaron; bija 3. jūras skautu vienības dalībnieks. Lepni viņ&scaron; nēsāja savu zilo jūras skautu formu ar daudzajām kabatām, kas zēnam patika daudz labāk nekā zaļā sauszemes skautu forma. Izturējis eksāmenus, viņ&scaron; iestājās Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, kas bija izvietota biju&scaron;ās kūrmājas telpās Dubultos.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Ilgaram izveidojās draudzība ar vairākiem klases biedriem, piemēram, G. Čači, kur&scaron; kļuvis par datorspeciālistu ASV, T. Kalnāru &ndash; virsmežzini Lielbritānijā, kā arī ar T. Vankinu, I. Ozoliņu, I. Briedi. II Pasaules kara laikā vasarās strādāja Rundāles &bdquo;Strēlniekos&rdquo; pie tēva radinieka Arnolda Gludiņa, kur&scaron; pēc kara krita kā nacionālais partizāns Īles bunkurā pie Dobeles. 1944. gada rudenī pēc vācu frontes pārrāvuma un cīņām Jelgavā, no Rundāles, Mežotnē pārceļoties ar prāmi pār Lielupi, Ilgars laimīgi ar riteni nokļuva Rīgas Jūrmalā. Rudenī atsākās skolas gaitas ģimnāzijā.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Beidzot vidusskolu 1946.gadā, tālākais ceļ&scaron; bija skaidrs &ndash; uz Ķīmijas fakultāti. Pēc nokārtotiem eksāmeniem viņu uzņēma Farmācijas tehnoloģijas grupā, no kuras drīz vien pārgāja uz Koksnes ķīmijas, bet vēlāk uz Silikātu tehnoloģijas grupu.<span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;">Kad I.Grosvalds ieguva ķīmijas tehnologa kvalifikāciju, viņu 1951.gadā uzaicināja darbā Slokas cementa fabrikā par tehnisko vadītāju. Nāko&scaron;ajā gadā viņ&scaron; uzsāka studijas Ļeņingradas Industriālā neklātienes institūta Rīgas filiālē (1952&ndash;1957). Vakaros viņ&scaron; pasniedza ķīmiju Slokas strādnieku jaunatnes vidusskolā.</span></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Se&scaron;desmitajos gados I.Grosvaldu uzaicina veikt javu pētījumus Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas institūtā. Jaunās atziņas un zinā&scaron;anas apkopoja monogrāfijās &bdquo;No piramīdām līdz dzelzsbetonam&rdquo; (1964), &bdquo;Latvijas dzīļu bagātības&rdquo; (1970). Pēc pieciem gadiem viņ&scaron; aizstāvēja tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju, par ko 1993.gadā pie&scaron;ķirts Latvijas Republikas inženierzinātņu doktora grāds. Rīgas Politehniskā institūta Silikātu tehnoloģijas katedrā strādāja par vecāko inženieri, vecāko zinātnisko līdzstrādnieku un pētnieku.&nbsp;<span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;">Nodarbojoties ar javu pētījumiem, viņa interesi piesaistīja senās javas, kas cie&scaron;i savijās ar Latvijas arhitektūras pieminekļu atjauno&scaron;anu. Viņu interesēja Brāļu kapu, Brīvības pieminekļa un Doma baznīcas atjauno&scaron;ana. I. Grosvalda ieguldījumu Kultūras ministrija novērtēja, pie&scaron;ķirot Restaurācijas vecmeistara sertifikātu. Sarakstījis monogrāfiju </span><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;">&laquo;Grēviņu dzimta&raquo; (2012).</span></p> <p><span style="background-color: #ffffff; color: #333333; font-family: -apple-system, 'system-ui', 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Miris 2019. gada 21. februārī.</span></p> <p><span style="background-color: #ffffff; color: #333333; font-family: -apple-system, 'system-ui', 'Segoe UI', Roboto, 'Helvetica Neue', Arial, 'Noto Sans', sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Teksts: Mg. hist. A. Radovics</span></p> Ilgars Grosvalds 1927–2019
2022.03.09 Miķelis Brūžis <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 16.35pt;"><strong><span lang="LV">Miķelis Brūžis</span></strong><span lang="LV"> (<em><span style="font-style: normal;">1868-1941. gada 5. novembris). Viņ&scaron;</span></em> bija Rīgas Politehnikuma ķīmijas profesora K.A.Bi&scaron;ofa laborants, vēlāk Kazahstānā &mdash; Čimkentas un Turkestānas <em><span style="font-style: normal;">pilsētās</span></em> <em><span style="font-style: normal;">santonina</span></em> <em><span style="font-style: normal;">fabrikants</span></em>, <em><span style="font-style: normal;">tad</span></em> <em><span style="font-style: normal;">dzimtenē</span></em> &mdash; <em><span style="font-style: normal;">aktīvs</span></em> <em><span style="font-style: normal;">darbinieks</span></em> <em><span style="font-style: normal;">Rīgas</span></em> <em><span style="font-style: normal;">latvie&scaron;u biedrībā, pat tās Zinību komisijas priek&scaron;nieks (ievēlēts 1915.g. februārī), tad pārstāvis Rīgas domē, Tautas padomē. Satversmes sapulces biedrs, pēc 1918. gada 18. novembra Rīgas pilsētas pagaidu domes priek&scaron;sēdētājs </span></em><span class="searchresultstext">(viņa domubiedrs &mdash; Gustavs Zemgals bija pilsētas galva), </span><em><span style="font-style: normal;">pēc tam uzņēmējs, namsaimnieks Rīgā, Hipotēku bankas direktors, a/s "Ķieģelnieks" rīkotājdirektors. Bružs bija pazīstamā īres nama Elizabetes ielā 21a īpa&scaron;nieks, kur atradās Rēriha muzejs, bet vēlāk dzīvoja Arvīds Pel&scaron;e un Jānis Kalnbērziņ&scaron;, pēc tam arī skandalozais Aleksandrs Lavents. Kad 1941.gada 14. jūnijā Brūžu ģimeni deportēja, 5. novembrī viņ&scaron; gāja bojā Soļikamskas nometnē.</span></em><a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV" style="font-size: 12pt;">[1]</span></span></span></a></span></p> <p><em><span lang="LV" style="font-size: 12pt; font-style: normal;">Pēc kaimiņmājas iedzīvotāja Raimonda Ozoliņa stāstījuma TV raidījumā &bdquo;Ielas garumā&rdquo;, Brūžiem piederēja arī ķieģeļceplis un no tiem viņ&scaron; būvēja arī savu vasaras māju. Izsūtī&scaron;anas dienā uz mājas sliek&scaron;ņa stāvot, Miķelis Brūžis esot palūdzis kafijas tasi, izdzēris to un tad sasitis, pie sevis nosakot, lai nolādēta tāda vara. Divi miliči un smagā ma&scaron;īna stāvēja uz ceļa, uzlika viņus aug&scaron;ā un aizvizināja uz Sibīriju. Izsūtījumā viņ&scaron; miris, bet kundze pati sev atņēmusi dzīvību. Četri bērni un bērnubērni atradu&scaron;i mājvietu Kanādā un citur pasaulē, pat Pakistānā</span></em></p> <div><hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV">[1]</span></span></a><span lang="LV"> <em><span style="font-style: normal;">Jānis Stradiņ&scaron;. Par Rīgas Tehnisko Universitāti Rīgas 800 gadu jubilejas kontekstā // Tehnikas apskats. 2000. gada 1. janvāris</span></em></span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span lang="LV"><em><span style="font-style: normal;">Teksts: Mg. hist. A. Radovics</span></em></span></p> </div> </div> Miķelis Brūžis 1868-1941
2022.04.08 Mārtiņš Eihe <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 15.6pt;"><strong><span lang="LV">Mārtiņ&scaron; Eihe</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 15.6pt;"><span lang="LV">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 17.15pt;"><span lang="LV">Dubultu draudzes mācītājs Mārtiņ&scaron; Eihe dzimis 1880. g. 27. janvārī Ādažu-Berģu Jaun-Muguros, kur viņa tēvs bija saimnieks un Ādažu baznīcas pērminderis. No 1890.&mdash;1896. gadam mācījās vietējās Ādažu skolās. 1896. gada rudenī iestājās Valmieras skolotāju seminārā Torņakalnā, kuru beidza 1899. gadā un tūlīt stājās skolotāja darbā Katlakalna pagasta Krusta skolā. No 1902. gada strādāja Rīgas Āgenskalna (4.) pamatskolā, bet 1916.&mdash;1931. gadā bija &scaron;īs skolas pārzinis. 1913. gada 11. augustā pie Dubultu draudzes mācītāja J. Op&scaron;a kopā ar sievu Evu, dz. Treumani, kristīja dēlu Vitus. No 1922. gada M. Eihe studēja Latvijas universitātes teoloģijas fakultātē. Tika godalgots par sacensības darbu &bdquo;Evaņģēliskas baznīcas un ticības dzīve Kurzemē XVII. un XVIII. gs. pēc garīgās rakstniecības darbiem latvie&scaron;u valodā". Studijas beidza ar cand. theol. grādu 1928. gada 15. maijā.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 14.75pt;"><span lang="LV">Tika ordinēts 1929. gada 9. novembrī Vecajā Ģertrūdes baznīcā par vikāru Rīgas apriņķa prāvesta rīcībā, bet 13. novembrī par 30 gadu skolotāja darbību tika apbalvots ar Triju zvaigžņu V &scaron;ķiras&nbsp; ordeni Nr. 2008. Tūlīt vikarēja Dubultu draudzē un ar 1931. gada 1. aprīli kļuva &scaron;īs draudzes pastāvīgs mācītājs.&nbsp; Daudz darba M. Eihe pielika pie Bulduru baznīcas remonta. Sarakstīja &bdquo;Reliģijas mācības&rdquo; grāmatas pamatskolām, no kurām dažas piedzīvoja 11. iespiedumus. Kopā ar mācītāju L. Rumbu izdeva &bdquo;Dziesmu grāmatu skolām&rdquo;, piedalījās ar referātiem un rakstiem periodikā.<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV" style="font-size: 12pt;">[1]</span></span></span></a> Dzīvoja Parka ielā 6 (IV-4-9).&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 17.15pt;"><span lang="LV">Eihe iedibināja baznīcas garīgās mūzikas koncertu tradīciju, kura turpinās līdz mūsdienām. Piemēram: 1931. gada novembrī Ticības atjauno&scaron;anas svētkos dievnamā uzveda J. Haidna oratoriju &bdquo;Pie krusta&rdquo;, ko izpildīja Rīgas latvie&scaron;u skolotāju biedrības koris.<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV" style="font-size: 12pt;">[2]</span></span></span></a> 1939. gada 18. novembrī Dubultu baznīcā pirmo reizi atskaņoja Induļa Kalniņa komponēto &bdquo;18. novembra kantāti&rdquo; korim, baritona solo un ērģelēm. Kantāti atskaņoja draudzes koris viņa dēla Vitus Eihes vadībā. Baritona solo dziedāja Broņislavs Pup&scaron;to, pa&scaron;am autoram atskaņojot ērģeļu partiju.<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV" style="font-size: 12pt;">[3]</span></span></span></a></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 16.35pt;"><span lang="LV">Mācītāja Mārtiņa Eihes otrs dēls Mārtiņ&scaron; izvēlējās pavisam citu dzīves ceļu. 1933. gada jūnijā viņ&scaron; tika ievēlēts par &bdquo;Sporta un morāliski-fiziskās audzinā&scaron;anas biedrības Tēvijas Sargs&rdquo; sekretāra palīgu - organizācija darbojās &bdquo;Latvie&scaron;u tautas apvienības Ugunskrusta&rdquo; paspārnē.<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV" style="font-size: 12pt;">[4]</span></span></span></a> 1933. gada 20. augusta pēcpusdienā Dubultu baznīcā mācītājs Eihe noturēja dievkalpojumu pērkonkrustie&scaron;iem, pēc kura bija garīgs koncerts ar Pērkonkrusta pūtēju orķestra piedalī&scaron;anos.<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV" style="font-size: 12pt;">[5]</span></span></span></a></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 18pt;"><span lang="LV">Tas, kas bija iespējams demokrātiskā valsti, vairs nebija iespējams pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma 1934. gada 15. maijā, kad visas politiskās organizācijas tika slēgtas. Kad 1934. gada jūlijā pērkoņkrustie&scaron;i sapulcējās Dubultu baznīcā uz dievvārdiem, bet pēc tam nelegāli kāpās noturēja slepenu sapulci, to uzzināja politiskā pārvalde.<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV" style="font-size: 12pt;">[6]</span></span></span></a> Kādas slepenas apspriedes laikā 1934. gada 13. jūlijā policija apcietināja 95 personas, to starpā mācītāja dēlu Mārtiņu Eihi un nodeva kara tiesai. Prāvā 11 apsūdzētiem inkriminēja soda likuma 71. pants &mdash; par piedalī&scaron;anos nelegālā organizācijā, kas spraudusi par mērķi ar varas gā&scaron;anu. Mārtiņ&scaron; nokļuva cietumā. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā abi dēli tika izsūtīti un izsūtījumā Vitus gāja bojā.<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV" style="font-size: 12pt;">[7]</span></span></span></a></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 18pt;"><span lang="LV">Varbūt tie&scaron;i tāpēc vācu okupācijas laikā <em><span style="font-style: normal;">Dubultos</span></em><em> </em>gar<em> </em><em><span style="font-style: normal;">baznīcas</span></em><em> </em>gruntsgabalu robežu tika iestādīts eglī&scaron;u dzīvžogs un gar galvenās ieejas celiņa malu iedēstīti 200 dzīvības kociņi aizvesto piemiņai.<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV" style="font-size: 12pt;">[8]</span></span></span></a></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 18pt;"><span lang="LV">1947. gadā ļoti mistiskos apstākļos mācītāju Eihi apcietināja.<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV" style="font-size: 12pt;">[9]</span></span></span></a>&nbsp;<span style="font-family: sans-serif; font-size: 14px; text-indent: 0px; background-color: #f5f5f5;">Abi vecāki biju&scaron;i gaužām sagrauti par abu deportēto dēlu tikteni. Sirmais mācītājs miris 1952. gada martā, nesagaidīdams sava vecākā dēla Mārtiņa atgrie&scaron;anos no Sibīrijas.</span>&nbsp;Atdusas Vecdubultu kapos.</span></p> <div><br clear="all" /><hr align="left" size="1" width="33%" /> <div id="ftn1"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV">[1]</span></span></a><span lang="LV"> R. Z. // Svētdienas Rīts, Nr. 5. 29. janv. 1940</span></p> </div> <div id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV">[2]</span></span></a><span lang="LV"> H. Mežmatis. Oratorijas uzvedums Dubultu baznīcā // Jūrmalas Vārds, Nr. 42. 1932. gada 5. novembris</span></p> </div> <div id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV">[3]</span></span></a><span lang="LV"> Ed. R. Jaunas latvie&scaron;u kantātes pirmatskaņojums // Latvijas Kareivis, Nr. 265. 22. nov. 1939</span></p> </div> <div id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV">[4]</span></span></a><span lang="LV"> Fraternitas Livonica "1926&ndash;1991"</span></p> </div> <div id="ftn7"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV">[5]</span></span></a><span lang="LV"> A. Paeglis. Pērkonkrusts pār Latviju. 1932-1944. R.: Klubs 415, 2005, 32. lpp.</span></p> </div> <div id="ftn8"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV">[6]</span></span></a><span lang="LV"> Izmeklē&scaron;anas tiesnesim nodoti &bdquo;pērkonkrustie&scaron;i&rdquo; // Latvijas Kareivis, Nr. 230. 12. okt. 1934; Prokuroram nodoti 23 &bdquo;pērkoņkrustie&scaron;i // Rīts, Nr. 48. 1934. gada 12. oktobris</span></p> </div> <div id="ftn9"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV">[7]</span></span></a><span lang="LV"> &bdquo;Eihe Vitus<strong> </strong>Mārtiņa d., dz. 1913, <em><span style="font-style: normal;">Dubulti</span></em><em>,</em> Parka iela 6, arest. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Kraslags, miris 02.02.51. Lieta Nr. P-1274&rdquo; - Aizvestie. 1942.gada 14. jūnijs. R., 2007</span></p> </div> <div id="ftn10"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV">[8]</span></span></a><span lang="LV"> Māc. R. Zariņ&scaron;. Skats mūsu baznīcas dzīvē 1942./43. g. // Baznīcas Ziņas 1944. 23. janvāris</span></p> </div> <div id="ftn11"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11"><span class="MsoFootnoteReference" style="vertical-align: super;"><span lang="LV">[9]</span></span></a><span lang="LV"> Ev. lut. baznīca Latvijā zem sarkanās zvaigznes //&nbsp; Mājas Draugs. 1950. gada 1. maijs</span></p> </div> <div id="ftn12"> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">&nbsp;</p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span lang="LV">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Teksts: Mg. hist. A. Radovics</span></p> <p class="MsoFootnoteText" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><a class="reference" href="../../places/view/53" data-id="53">53 - Bij. Mācītāja Eihes māja</a></p> </div> </div> Mārtiņš Eihe 1880-1952
2022.05.31 Jānis Ulmanis <p><a class="reference" href="../../places/view/44" data-id="44">44 - Bij. kinoteātris "Līgo" Mellužos</a></p> Jānis Ulmanis 1891-1964
2022.07.24 Aleksandrs Rusteiķis <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Piedzima 1892. gada 1. janvārī Rīgā, mācījās Pēterburgas A. Suvorina teātra skolā.<span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12pt;">1914. gadā tika angažēts Maskavas Dailes teātrī. </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12pt;">Filmējās galvenajā lomā krievu filmā "Bēglis" (1914, režisors A. Volkovs). No 1918. līdz 1922. gadam dzīvoja Ta&scaron;kentā,&nbsp;</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12pt;">kur izveidoja un vadīja teātra studiju. 1922. gadā kopā ar ģimeni devās uz Lietuvu, bija Lietuvas Valsts operas teātra režisors Kauņā.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Kop&scaron; 1924. gada dzīvoja Latvijā, strādāja par režisoru Rīgas Krievu kamerteātrī </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12pt;">un Krievu drāmas teātrī. 1925. gadā piedalījās vairākās epizodiskās lomās Francijas filmā "Mihails Strogovs". Pasniedza aktiera meistarību kinomākslas studijās "Stars", "Sfinkss", "Latkino". Bija režisors fiilmām "Par tēvu zemi", "Lāčplēsis", "Daugava", "Dzimtene sauc", "Aizsprosts" u.c. Dzīvoja Dubultos pie Beltes kundzes Liedaga ielā 18 (toreiz Smil&scaron;u iela 6/8). Vēlāk dzīvoja Majoros, Jaunā ielā 7. 1937. gadā pārcēlās dzīvot uz Aleksandra ielu 53 (tagad Jāņa Pliek&scaron;āna iela), kur 1986. gadā tika uzstādīta memoriālā plāksne.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;Pēc kara strādāja par fotogrāfu ateljē Majoros uz Jomas un Turaidas ielas stūra. Miris 1958. gada 27. februārī, atdusas Vecdubultu kapos.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 12pt;">Teksts: Mg. hist. A. Radovics</span></p> Aleksandrs Rusteiķis 1892-1958
2023.04.14 Eduards Rikveilis <div id="post-body-6820405079360022993" class="post-body entry-content" style="width: 520px; line-height: 1.4; position: relative; background-color: #ffffff;"> <p class="MsoNormal" style="color: #292929; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.2px; line-height: normal; margin-bottom: 0cm;"><em><span lang="LV" style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial;">Eduards Rikveilis dzimis 1876. gada 5. jūnijā Rīgā. Strādnieks.</span></span><span style="font-family: arial; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="color: #292929; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.2px; line-height: normal; margin-bottom: 0cm;"><em><span lang="LV" style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial;">No 1897. līdz 1901. gadam atradies Krievijas armijas dienestā, dienējis Georga I cietok&scaron;ņa pulkā Var&scaron;avā. 1905. gadā iesaukts atkārtoti, dažus mēne&scaron;us nodienējis kādā pulkā Somijā, tad atvaļināts.</span></span><span style="font-family: arial; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="color: #292929; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.2px; line-height: normal; margin-bottom: 0cm;"><em><span lang="LV" style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial;">Pirmā pasaules kara laikā iesaukts armijā tre&scaron;oreiz, iedalīts 115. Vjazmas kājnieku pulkā. Piedalījies kaujās Austrumprūsijā. Ticis kontuzēts, apbalvots ar Jura krusta IV &scaron;ķiru. 1915. gada martā Augustovas mežos kritis vācu gūstā.</span></span><span style="font-family: arial; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="color: #292929; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.2px; line-height: normal; margin-bottom: 0cm;"><em><span lang="LV" style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial;">Latvijas armijā iestājies brīvprātīgi 1919. gada 26. maijā Rīgā, 1. Bruņotā diviziona sastāvā piedalījies pirmajās kaujās pret bermontie&scaron;iem, ievainots.</span></span><span style="font-family: arial; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="color: #292929; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.2px; line-height: normal; margin-bottom: 0cm;"><em><span lang="LV" style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial;">Pavēlē par apbalvo&scaron;anu ar Lāčplē&scaron;a Kara ordeni teikts, ka 1919. gada 8. oktobrī pie Rīgas, kad bermontie&scaron;i uzbruka pa Jelgavas &scaron;oseju un dzelzceļa līniju, kareivis Rikvelis &ldquo;kā pirmais numurs pie ātr&scaron;āvēja lielgabala uz vaļējās bruņuvilciena platformas atklāja spēcīgu uguni, atsita ienaidnieku un apklusināja ložmetēju. Ievainots plecā, pēc pārsie&scaron;anas turpināja cīņu, līdz tika ievainots otrreiz un zaudēja samaņu&rdquo;.</span></span><span style="font-family: arial; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="color: #292929; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.2px; line-height: normal; margin-bottom: 0cm;"><em><span lang="LV" style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial;">Evakuēts uz Torņakalna slimnīcu, kur kritis vācu gūstā. Atbrīvots pēc Jelgavas ieņem&scaron;anas, atgriezies Bruņuvilcienu divizionā.</span></span><span style="font-family: arial; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="color: #292929; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.2px; line-height: normal; margin-bottom: 0cm;"><em><span lang="LV" style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial;">Atvaļināts 1921. gada 28. aprīlī. &Scaron;veicars Ārlietu ministrijā. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīmi un Somijas Baltās Rozes ordeņa goda zīmi. Pie&scaron;ķirts apbūves gabals Bulduros. No 1935. gada pensionārs.</span></span><span style="font-family: arial; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="color: #292929; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.2px; line-height: normal; margin-bottom: 0cm;"><em><span lang="LV" style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial;">Otrā pasaules kara laikā dzīvojis Asaros. Miris 1946. gada 2. decembrī Jūrmalā.</span></span><span style="font-family: arial; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></em></p> <div id="post-body-6820405079360022993" class="post-body entry-content" style="width: 520px; line-height: 1.4; position: relative;"> <p class="MsoNormal" style="color: #292929; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.2px; line-height: normal; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: arial;"><span style="font-size: 12pt;">1995. gadā Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes Kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļa uz E. Rikveiļa kapa uzstādīja tipveida granīta piemiņas plāksni, ko pēc arhitektes Anitas Naudi&scaron;as meta izgatavoja uzņēmuma &ldquo;Akmens &ndash; 1&rdquo; darbnīcā Slokā. </span></span><span style="font-family: arial;"><span style="font-size: 12pt;">Tajā iekalts teksts:</span><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="color: #292929; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif; font-size: 13.2px; line-height: normal; margin-bottom: 0cm; text-align: center;" align="center"><span lang="LV" style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: arial;">LĀČPLĒ&Scaron;A KARA ORDEŅA KAVALIERIS<br />EDUARDS RIKVEILIS<br />1876 &ndash; 1947</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: normal; margin-bottom: 0cm;"><span style="color: #292929; font-family: arial;"><em>https://karavirukapi.blogspot.com/2020/11/asaru-kapos-lkok-eduarda-rikveila.html</em></span></p> </div> </div> Eduards Rikveilis 1876-1947
2022.02.01 Ludis (Ludvigs Ernsts) Bērziņš <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV">Izcilais pedagogs, profesors, folklorists, dzejnieks, luterāņu mācītājs, reliģisku dziesmu autors <strong>Ludis (Ludvigs Ernsts) Bērziņ&scaron; </strong>dzimis 1870. gada 14. septembrī Džūkstes pagasta Rīpelēs. Mācījās Džūkstes skolā, Irlavas skolotāju seminārā (1886-1889), strādāja par mājskolotāju, pa&scaron;mācības ceļā apguva sve&scaron;valodas. No 1891. līdz 1895. gadam studēja Tērbatas Universitātes Teoloģijas fakultātē. Bija luterāņu mācītāja palīgs Smiltenē (1893-1897), kur sadraudzējās ar J. Rozentālu, kas tolaik restaurēja Smiltenes baznīcas altāra gleznu. Pēc tam vācu valodas virsskolotājs un luterāņu draudzes mācītājs Kijevā (1889-1904). 1904. gadā atvēra Jēkabpils tirdzniecības skolu, bet 1909. gadā kopā ar vairākiem pedagogiem nodibināja ģimnāziju Dubultos. 1908. gadā apprecēja Minnu &Scaron;arloti, dz. &Scaron;mithenu no Talsiem. 1918. gadā bija Limbažu draudzes&nbsp; mācītājs un vidusskolas direktors. 1922. gadā izdeva jaunu baznīcas dziesmu grāmatu. No 1922. līdz 1934. gadam bija Rīgas skolotāju institūta direktors, bet 1934. gadā vadīja Latvijas skolu departamentu. Kop&scaron; 1935. gada bija literatūras vēstures profesors Latvijas Universitātē. Darbojās literatūrzinātnē, pētīja tautasdziesmas. Izdeva &bdquo;Latvju dainas&rdquo; 6 sējumos (1928-1932), bija &bdquo;Latvie&scaron;u literatūras vēstures&rdquo; (1935-1937) virsredaktors, sarakstīja &bdquo;Ievads latvie&scaron;u tautas dzejā&rdquo; (1940). Parakstīja 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās padomes memorandu. Līdz 1944. gadam vasarās dzīvoja Jaundubultos, Poruka prospektā 27, tad emigrēja uz Vāciju, kop&scaron; 1950. gada dzīvoja ASV. Miris 1965. gadā Denverā, 1997. gadā kopā ar kundzi pārabedīts Džūkstes kapos.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-indent: 19.85pt;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;"><a class="reference" href="../../places/view/13" data-id="13">13 - &Scaron;mithena un Bērziņa Dubultu ģimnāzija</a></span></p> Ludis (Ludvigs Ernsts) Bērziņš 1870-1965
2023.06.30 Marija Federe <p>Marija Federe dzimusi 1862. gada 12. augustā (24. augustā pēc jaunā stila), kristīta Rīgas Jēkaba draudzē. Viņas tēvs Eduards Aleksandrs Feders dzimis 1834. gada 27. jūnijā (9. jūlijā pēc jaunā stila) Ērgļu Kalnakrogā. Pasē 1921. gadā minēts nepareizs viņas dzim&scaron;anas datums, padarot viņu jaunāku par gadu un 4 mēne&scaron;iem. Četrpadsmit gadu vecumā iestājās Pēterburgas konservatorijā, kur studēja 1876.-1881. gadā. Iespējams, viņa ir <span style="color: #333333; font-family: ProximaNova, Arial, sans-serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff;">pirmā latvie&scaron;u profesionāli izglītotā mūziķe-sieviete. Uzstājās</span> pat cara galmā. 1921. gadā atgriezās no Krievijas. 1925. gadā viņai tika pie&scaron;ķirts zemes gabals Nr. 1775 F par dzimtu ("Zemes Ierīcības Vēstnesis", Nr. 159. 26.06.1925). Pie viņas vijoļspēli mācījies Roberts Zommers (atdusas Jaundubultu kapos) un Oto Amoliņ&scaron;. Mirusi 1933. gada 18. jūlijā.</p> <p>Informācija: prof. Juris &Scaron;volkovskis un mg. hist. Ainārs Radovics</p> <p>&nbsp;</p> <p><a class="reference" href="../../places/view/77" data-id="77">77 - Pētera un Marijas Federu māja</a></p> Marija Federe 1862-1933
2023.06.30 Pēteris Aleksandrs Feders <p>Pēteris Aleksandrs Feders d<span style="background-color: #f5f5f5; font-family: sans-serif; font-size: 14px;">zimis Kazaņā. Beidzis Pēterburgas Mākslas akadēmijas Arhitektūras nodaļu (1894), akadēmiķis (1910). Bijis Var&scaron;avas Politehniskā institūta&nbsp;docētājs (1900-1916), profesors (1915).</span></p> <p>1916. gadā pārcēlies uz Rīgu. Viens no Latvijas Mākslas akadēmijas dibinātājiem, docētājs, prorektors, profesors (1921&ndash;1935). Darbojies Brāļu kapu komitejas Tehniskajā komisijā (no 1924.gada), bijis tās priek&scaron;sēdētājs (no 1930.gada).<br style="box-sizing: border-box;" />Nozīmīgākie projekti:<br style="box-sizing: border-box;" />Ietekmējis Rīgas Brāļu kapu telpiskās kompozīcijas izveidi un skulpturālo akcentu izvietojumu.<br style="box-sizing: border-box;" />Rīgas Doma kanceles projekts.<br style="box-sizing: border-box;" />Dzelzceļa stacijas Siguldā, Inčukalnā, Vecgulbenē, Bēnē, Reņģē, Asaros.<br style="box-sizing: border-box;" />Privātmāju un vasarnīcu projekti Var&scaron;avā, Sestoreckā, Pēterburgā.</p> <p><a class="reference" href="../../places/view/77" data-id="77">77 - Pētera un Marijas Federu māja</a></p> <p>Informācija no: https://timenote.info/lv/Feders-Fedders-Peteris</p> Pēteris Aleksandrs Feders 1868-1936
2023.11.06 Austra Baldone <p>Austra Baldone dzimusi 1898. gadā Dubultos. Aktiera meistarību apguva Pirmā pasaules kara laikā Maskavas latvie&scaron;u aktieru kopā, no kuras vēlāk izveidojās Maskavas latvie&scaron;u teātris "Skatuve" (1919-1938). Atgriezusies Latvijā studēja Zeltmata dramatiskajos kursos un 1923. gadā sāka strādāt Dailes teātrī. 1967. gadā viņai pie&scaron;ķirta Bertas Rūmnieces balva.&nbsp;Precējusies ar aktieri Alfrēdu Sauli. Mirusi 1971. gadā un atdusas Jaundubultu kapos.</p> <p><a class="reference" href="../../places/view/82" data-id="82">82 - Māja, kur dzīvoja aktrise Austra Baldone</a></p> Austra Baldone 1898-1971
2022.03.15 Aleksandrs Kažoks <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Būvuzņēmējs Aleksandrs Kažoks dzimis 1884. gada 7. augustā Gulbenes pagastā zemnieku Jāņa un Annas ģimenē. Beidzis pagasta skolu un amatniecības skolu. Dzīvoja Rīgā,Tērbatas ielā 55, dz. 18. 1930. gada 17. maijā par 1650 latiem iegādājās no kooperatīva gruntsgabalu&nbsp; Bulduros, Meža prospektā 138, kur pēc arhitekta Blankenfelda projekta uzcēla savrupmāju un 1933. gadā - saimniecības ēku ar dzīvokli &scaron;oferim. 1933. gada 2. decembrī apprecējās ar atraitni Mariju Doroteju &Scaron;arloti Kārļa m. Zvaigznīti, dzim. Janzems 1893. gada 24. jūnijā.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Būvējis vairākas skolas: Ludzas valsts vidusskolu, apriņķa slimnīcu, pilsētas pamatskolu, Tautas namu un pilsētas lopkautuvi. Rēzeknē - valsts komercskolu, valsts arodskolu, apriņķa slimnīcu, divas pilsētas pamatskolas, Latvijas bankas nodaļas namu. Daugavpilī - pilsētas pamatskolu, valsts vidusskolu. Pamatskolas Latgalē: Pasienē, Zilupē, Vecslabadā, Borovkā, Salienā un Bērpilī Abrenes pagastā. Cēlis elevatoru Bauskā, Pumpuru vidusskolu, Dzintau koncerzāli. Pārbūvējis Morberga namu Rīgā, Aspazijas bulvārī 4. Liepājā uzcēlis pilsētas lombarda un krājkases namu un 28. janvāra draudzīgā aicinājuma pamatskolu.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;1941. gada 14. jūnijā kopā ar ģimeni tika izsūtīts. Miris Molotovas apgabala Usoļlagā 1942. gada 30. novembrī. 1957. gada 21. februārī no izsūtījuma atgriezās viņa sieva Marija ar meitu Saulcerīti un dēliem Ivaru un Gunāru.</p> <p>Teksts: Mg. hist. A. Radovics</p> <p>https://timenote.info/lv/Aleksandrs-Kazoks</p> <p><a class="reference" href="../../places/view/25" data-id="25">25 - Kažoka vasarnīca</a></p> Aleksandrs Kažoks 1884-1942
2022.02.03 Eduards Meklers <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 28.4px;">1913.-1915. gadā kā skolotājs &Scaron;mithena un Bērziņa ģimnāzijā darbojās rakstnieks </span><strong style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 28.4px;">Eduards Meklers&nbsp;</strong><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 28.4px;">(1884, Nītaures Kalna-Kuilēnos-1973, Cēsīs). Studēja Tērbatas universitātē (1907-1909) un Maskavas universitātes Filoloģijas fakultātē (1909-1913).</span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 28.4px;"><span lang="LV" style="text-indent: 26.4667px;">Teksts:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16px; text-indent: 28.4px;"><span style="font-size: 12pt; text-indent: 19.85pt;">Pla&scaron;āk: https://www.literatura.lv/personas/eduards-meklers</span></span></p> Eduards Meklers 1884-?
2024.02.13 Pauls Rubis <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-align: center;"><strong><span lang="LV">Pauls Rubis</span></strong><span lang="LV">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">Ziņas par &scaron;o apbrīnojamo cilvēku atrodamas Zigmunda Skujiņa grāmatā &bdquo;Jātnieks uz lodes&rdquo; (R., 1996, 126.-133. lpp.).</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">Pauls Rūdolfs Rubis piedzima 1879. gada 27. martā Drabe&scaron;u pagasta Kalna Lielmārčos. Dzimtas vēsture sniedzas līdz 1630. gadam. Pauls mācījās Ķeizariskajā mākslas veicinā&scaron;anas biedrības skolā Pēterburgā (1896), beidza &Scaron;tiglica Centrālo tehniskās zīmē&scaron;anas skolu Pēterburgā.* 1901. gadā apprecējās ar latvieti Alīnu, ģimenē piedzima, uzauga un mācījās skolās trīs vecākie dēli. Pabeidzis mākslas skolu, pēc obligātā karadienesta, Paulam 1910. gadā piedāvāja strādāt par amatu apmācības pasniedzēju &Scaron;liselburgas cietoksnī. Sekoja pārsteidzo&scaron;a karjera no Galvenās cietumu valdes ierēdņa 1907. gadā līdz cietuma priek&scaron;niekam 1917. gadā.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">Nodibinoties neatkarīgai valstij, Pauls Rubis atgriezās Latvijā un no 1919. gada strādāja par Latvijas Galvenās cietumu valdes priek&scaron;nieka palīgu, vēlāk vicedirektoru. Paralēli viņ&scaron; kļuva par vienu no latviskās mēbeļmākslas virziena ieviesējiem. Viņa draugu pulkā bija rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņ&scaron;, mākslinieki Jānis Kuga, Jēkabs Bīne, Alberts Kronenbergs, Pēteris Kundziņ&scaron;, Ernests Brastiņ&scaron;, Jaņa Rozentāla atraitne Ellija, aktrise Lilija &Scaron;tengele un daudzi citi.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">Pēc tam, kad Rubja vadītās cietuma darbnīcas apmeklēja ministru prezidents Kārlis Ulmanis, sekoja pasūtījumi izgatavot latviskā stilā ieturētu ozolkoka mēbeļu komplektu Ministru kabineta lielajai un mazajai sēžu zālei, baltajai zālei Valsts prezidenta pilī, Prezidenta darba istabas iekārtai,&nbsp; vairākām Tiesu sēžu zālēm, mēbeles Aizsargu un citu organizāciju mītnēm. Rubju ģimenē joprojām glabājas komplekta etalonkrēsls. Ir zināms, ka cietuma darbnīcās pēc Rubja zīmējumiem izgatavoja o&scaron;a koka mēbeles rakstniecei Annai Brigaderei, &bdquo;riktīgu galdu&rdquo; Jāzepam Vītolam, darba krēslu Jaunsudrabiņam, kas &bdquo;neļurkājas un spēj izturēt gan mana pa&scaron;a, gan manu literāro tēlu svaru&rdquo;. Rubis darināja metus Daugavpils, Liepājas, Cēsu cietuma kapelas altāriem. Gleznoja akvarelī klusās dabas, ainavas, retāk figurālas kompozīcijas, portretus. Bija Neatkarīgo mākslinieku vienības biedrs, arī Latvijas tēlotajās mākslas biedrības biedrs.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">Otra &scaron;ī inteliģentā cilvēka mīlestība bija ērģeles &ndash; viņ&scaron; tās pētīja, projektēja un spēlēja. Viņa Rīgas dzīvoklī Marijas ielā bija brīni&scaron;ķīgs, pa&scaron;a darināts instruments.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">1923. gada 9. maijā pilsētas valde atļāva viņam izlabot vasarnīcas Jūras ielā 10 pēc iesniegtā plāna,** 15. septembrī galdnieku meistars Rubis pieteicās mazāksolītāju torgā (izsolē) un ieguva remontdarbus pilsētai piedero&scaron;ā ēkā Baznīcas ielā 5 par 22.800 rubļiem. 29. decembrī Rubis saņēma pasūtījumu izgatavot Rīgas Jūrmalas galvai galdu un skapi, par ko viņam izdeva 100 latu lielu avansu.***</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">1924. gadā Rubis nopirka vasarnīcu Dubultos. Ģimenē bija četri bērni: vidējie &ndash; dvīņi Pauls Pāvils juniors un Vilhelms Vilis beidza tēlniecības meistarklasi Mākslas akadēmijā pie profesora Rončevska.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">1925. gada 27. novembrī pilsētas valde izdeva galdniekam Rubim logu ielik&scaron;anas darbus miertiesne&scaron;a telpās Dubultos par Ls. 116.-.****</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">1939. gadā viņ&scaron; jau pildīja Tieslietu ministrijas Kriminālpolitiskā departamenta direktora pienākumus.***** Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā Rubi no darba atbrīvoja. Viņa skaistā vasarnīca tika nacionalizēta, atstājot īpa&scaron;niekam trīs ziemas istabas, bet pārējo ēkas daļu vasarnīcu trests vasaras sezonā izīrēja Rakstnieku savienībai. Kopā ar Oto Zariņu desmit gadu laikā sastādīja pārskatu &bdquo;Latvijas evanģēliski luterānisko draudžu baznīcu ērģeles un ērģelnieki 19. gs. un 20. gs. sākumā&rdquo; (1966). Manuskriptā ir ziņas par 133 instrumentiem.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">Jaunākais dēls Pauls mācījās Pēterpils Mākslas skolā un Rīgas Olava Komercskolā. 1930. gadā pabeidza Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības nodaļu ar diplomdarbu "levainotais kareivis". 1932.&mdash;1940. gadā strādāja par zīmē&scaron;anas skolotāju Franču licejā un Dubultu ģimnāzijā. P. Rubis kopā ar dvīņubrāli Vili piedalījās plkv. Fr. Brieža pieminekļa konkursā, kura mets saglabājies, tomēr ģenerālis J. Balodis neatbalstīja pieminekļa cel&scaron;anu. 1943. gadā brīvprātīgi iestājās Latvie&scaron;u leģionā kaprāļa pakāpē, par varonību kaujā tika apbalvots ar II &scaron;ķiras Dzelzs krustu un ievainojuma nozīmi. Pēc ievainojuma pie Volhovas ārstējās Jelgavas leģiona lazaretē. Pēc tam it kā 1944. gada 27. jūlijā krita Jelgavā.****** &Scaron;ajā dienā cīņas notika ārpus pilsētas robežām. Paula vecākais brālis Voldemārs Rubis bija Latvijas armijas virsnieks 5. Cēsu pulkā.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">Vilhelms un vecākais dēls Valdemārs kā arī meita Irēne atradās emigrācijā. Tāpēc Pauls nolēma jaunāko dēlu Juri, kas arī bija leģionārs, paslēpt Dubultu baznīcas tornī, pareizāk sakot, baznīcas altārdaļas bēniņos. Būdams draudzes ērģelnieks Pauls bieži gāja uz baznīcu, nevienam neradot aizdomas. Kad beidzās vasaras sezona, dēls pārcēlās pie vecākiem. Tā tas turpinājās desmit gadus! Juris legalizējās tikai pēc Staļina nāves un mira Dubultos 1974. gadā.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">Pauls Rubis mira 90 gadu vecumā 1970. gada 15. janvārī, atdusas Vecdubultu kapos.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">Rubju dzimta lepojas arī ar Lāčplē&scaron;a kara ordeņa kavalieri Kārli Rubi. Dzimis Rīgā 1891. gada 19. maijā, kur beidzis vidusskolu un strādājis tirdzniecības uzņēmumā. 1915. gadā uzņemts Pēterburgas kara skolā, pēc kuras beig&scaron;anas bijis 2. Rīgas strēlnieku pulka sakaru virsnieks, vēlāk pulka komandiera pulkveža Jāņa Franča adjutants kapteiņa pakāpē. Pēc frontes sabrukuma 1918. gada, piedalījās ģenerāļa K. Goppera un pulkveža F. Brieža vadītajā sacel&scaron;anās mēģinājumā pret lielinieku varu Maskavā. Apcietināts apm. vienā laikā ar pulkv. Briedi, Rubis gāja bojā izlau&scaron;anās mēģinājumā no čekas ieslodzījuma 1918. gada augustā Maskavā 27 gadu vecumā. Lāčplē&scaron;a kara ordeņa diplomu Rubja radinieki visus okupācijas gadus turēja paslēptu Dubultu mājas bēniņos un 1997. gadā tā kopiju uzdāvināja Daugavas Vanagu Melnburnas nodaļai.*******</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">* J. Skulme. Rubis Pauls Rūdolfs // Māksla un arhitektūra biogrāfijās, 4. sēj. R., 2003, 261. lpp.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">** LVVA 2997. fonds, 2. apraksts, 43. lieta</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">*** LVVA 2997. fonds, 2. apraksts, 7. lieta</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">**** Tur pat.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">***** Es viņu pazīstu. R., 1939, 423. lpp.; Kriminalpolitiskā departamenta direktors Pauls Rubis // Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 6. 1939.gada 1. novembris</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">****** Piederīgie viņu uzskata par pazudu&scaron;u bez vēsts, un viņa vārds iekalts Jaundubultu kritu&scaron;o nacionālo karavīru piemineklī. Vēl 1998. gadā&nbsp; Ausma Rube ar avīzes palīdzību meklēja ziņas par Jelgavā kritu&scaron;o sava vīra brāli Pauli Rubi - A. Hartmanis. Brīvā Latvija: Apvienotā "Londonas Avīze" un "Latvija", Nr. 25. 1998. gada 27. jūnijs</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">******* Atceras pulkvedi Oskaru Kalpaku // Austrālijas Latvietis, Nr. 2358. 1997. gada 21. marts</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; text-indent: 17.2pt;"><span lang="LV">Mg. hist. Ainārs Radovics</span></p> Pauls Rubis 1879-1970