Jūrmalas kultūrvēstures krātuve apkopo nozīmīgāko ēku un vietu pārskatu, kā arī ar tiem saistīto cilvēku vizītkartes.

26 - Kārlis Niedra 1898-?

Vārds Uzvārds Kārlis Niedra
Dzīves dati 1898-?

Apraksts

Kārlis Niedra
Mācītāja Andrieva Niedras dēls Kārlis dzimis 1898. gadā Tērbatā. Apmeklēja un beidza Šmithena un Bērziņa ģimnāziju Dubultos un Tērbatā. Īsu laiku dienēja Krievijas armijā kā praporščiks, Studentu rotā kā karavīrs piedalījās cīņās līdz Rīgas atbrīvošanai. Beidza Latvijas Universitātes juridisko fakultāti.

Teksts: Mg. hist. Ainārs Radovics

Atsauces

Papildinājumi

Pielikumi