Jūrmalas kultūrvēstures krātuve apkopo nozīmīgāko ēku un vietu pārskatu, kā arī ar tiem saistīto cilvēku vizītkartes.

28 - Pāvils Ozoliņš 1895-1988

Vārds Uzvārds Pāvils Ozoliņš
Dzīves dati 1895-1988

Apraksts

Pāvils Ozoliņš

Dr. vet. med. dzimis 1895. gada 20. novembrī Praulienas pag. 1911. gadā beidzis Praulienas draudzes skolu, 1916. gadā beidzis Fr. Šmidthena un L. Bērziņa Dubultu ģimnāziju Tērbatā. 1916.- 1918. gadā studēja Tērbatas veterinārmedicīnas institūtā, 1919.-1920. gadā dienēja Latvijas armijā, 1920.-1925. gadā beidza Latvijas Universitātes veterinārmedicīnas fakultāti. 1935. gadā ievēlēts par Latvijas Universitātes privātdocentu, 1937. gada 26. maijā ieguva Dr. vet. med. grādu, bet 1959. gadā - profesora grādu. Miris 1988. g. 11., novembrī, atdusas 1. Meža kapos Rīgā.

Teksts: Mg. hist. Ainārs Radovics

Atsauces

Papildinājumi

Pielikumi