Jūrmalas kultūrvēstures krātuve apkopo nozīmīgāko ēku un vietu pārskatu, kā arī ar tiem saistīto cilvēku vizītkartes.

25 - Pēteris Krievs 1892-1919

Vārds Uzvārds Pēteris Krievs
Dzīves dati 1892-1919

Apraksts

Pēteris Krievs
Virsleitnants, Brīvības cīņu varonis, dzimis 1895. gada 29. septembrī Launkalnes pag. Vēlēdamies studēt teoloģiju, izstājās no Smiltenes tirdzniecības skolas un turpināja mācības Dubultu ģimnāzijā, kuru nebeidza, jo 1914. gadā tika iesaukts karadienestā. Lūk, kā viņu 1915. gadā aprakstīja dienasgrāmatā skolas biedrs Rihards Rudzītis: „Pēteris Krievs – smiltenietis, vēlu iestājās un sava vecuma dēļ viņam bija jāprasa atļauja ģenerālgubernatoram. Mācījās viņš vispār slikti, gan jau laikam tādēļ, ka viņš pievērsa lielāku interesi savam īstajam mērķim – dzejošanai. Bieži vien varēja redzēt viņu lasām savas dzejas kopā ar savu draugu – Kārli Niedru. (---) Viņš palika uz otru gadu un, tā kā viņa vecums tam neļāva palikt, viņš izstājās.

1916. gadā beidza kara skolu un iestājās 2. Rīgas latviešu strēlnieku pulkā. 1918. gada decembrī iestājās Kalpaka komandētā vienībā. Krita varoņnāve 1919. gada 6. marta kaujā uz Skrundas-Saldus šosejas kopā ar pulkvedi O. Kalpaku, kpt. Grundmani u.c.

Teksts: Mg. hist. Ainārs Radovics


 

Atsauces

Papildinājumi

Pielikumi