Jūrmalas kultūrvēstures krātuve apkopo nozīmīgāko ēku un vietu pārskatu, kā arī ar tiem saistīto cilvēku vizītkartes.

33 - Jānis Rutkis 1907-1986

Vārds Uzvārds Jānis Rutkis
Dzīves dati 1907-1986

Apraksts

Jūrmalas ģimnāzijā strādāja Jānis Rutkis (1907–1986) – ģeogrāfs, Latvijas Universitātes privātdocents. Pārcēlies uz Zviedriju, viņš 1945.–1947. gadā strādāja Stokholmas Universitātes Meteoroloģijas institūtā, bet pēc tam tās Kartogrāfijas institūtā. 1948. gadā pārgāja uz Stokholmas Tirdzniecības augstskolas Ģeogrāfijas institūtu, kur ar prof. V. Viljama-Olsona atbalstu varēja strādāt pie Latvijas ģeogrāfijas projektiem. 1960. gadā viņš publicē kapitāldarbu „Latvijas ģeo-grāfija” un 1967. gadā viņa redakcijā iznāca „Latvia, country and people”. Publicēja rakstus par Latvijas lauksaimniecības kolektivizāciju, piedalījās „Latvju enciklopēdija” sastādīšanā un Zviedrijas latviešu sabiedriskā dzīvē. 1952.–1953. gadā bija Latviešu Nacionālā fonda priekšsēdis. Mantojumu novēlēja Elfrīdas un Jāņa Rutku piemiņas fonda dibināšanai.

Pēc J. un E. Rutku fonda ierosinājuma un atbalsta LU ir nodibinātas J. un E. Rutku stipendijas Latvijas augstskolu ģeozinātņu un vides zinātņu studentiem.

Teksts: Mg. hist. Ainārs Radovics

15 - Dubultu ģimnāzija

Atsauces

Papildinājumi

Pielikumi