Jūrmalas kultūrvēstures krātuve apkopo nozīmīgāko ēku un vietu pārskatu, kā arī ar tiem saistīto cilvēku vizītkartes.

21 - Jānis Sīlītis 1876-1938

Vārds Uzvārds Jānis Sīlītis
Dzīves dati 1876-1938

Apraksts

Rakstnieks un klasicists Jānis Sīlītis (1876, Kusas pag. Caunēs-1938, Krievija) strādāja Šmithena un Bērziņa ģimnāzijā par latīņu valodas skolotāju. Maza auguma vīrs ar asu skatienu, liels Fallija un Viiktora Eglīša draugs. Bija sakari ar krievu dekadentiem. Kolekcionēja senlietas, grāmatas un gleznas, diemžēl Pirmā pasaules kara laikā kolekcija kopā ar māju un iedzīvi gāja bojā. Bēgļu gaitās nonāca Krievijā, kur dzīvoja līdz 1938. gadam, kur kā jau latvieti, viņu nošāva.

Teksts: Mg. hist. Ainārs Radovics

Atsauces

Papildinājumi

Pielikumi