Jūrmalas kultūrvēstures krātuve apkopo nozīmīgāko ēku un vietu pārskatu, kā arī ar tiem saistīto cilvēku vizītkartes.

22 - Gustavs Šaurums 1883-1952

Vārds Uzvārds Gustavs Šaurums
Dzīves dati 1883-1952

Apraksts

      1913.–1914. gadā Šmithena un Bērziņa ģimnāzijā par skolotāju strādāja Gustavs Šaurums (1883, Ezeres pag.–1952, Rīgā) – teologs, bibliotēku darbinieks, bibliogrāfs. Mācījās Rīgas Pētera Pāvila skolā (beidza 1896. gadā) un Rīgas ģimnāzijā (beidza 1906. gadā), 1906.–1912. gadā studēja teoloģiju Tērbatas universitātē. 1914. gadā bija vikārs Cēsīs, 1915. gadā mācītājs Lazdonā un skolotājs Madonas sieviešu ģimnāzijā, 1919. gadā skolotājs Reimersa licejā Liepājā, 1919. gada rudenī Rīgas Mārtiņa draudzes vikārs, 1920. gadā mācītājs Umurgā un skolotājs Limbažu vidusskolā. 1934.–1938. gadā Rīgas pilsētas bibliotēkas direktors. Pēc 1940. gada mācītājs Rīgā. Apbalvots ar Tēvzemes ordeni. Vērtīgas (ap 20.000 sējumu; t.sk. letonikas literatūra) personiskās bibliotēkas īpašnieks. Žurnālu „Bibliotekārs” (1937-1940) un „Svētdienas Rīts” (1920-1921 un 1938-1940) redaktors. Vairāku kultūrvēsturiska satura grāmatu autors. Izstrādāja pētījumus „Latviešu Bībeles vēsture” (1935) un „Latviešu bibliogrāfija”.

Teksts: Mg. hist. Ainārs Radovics

Atsauces

Papildinājumi

Pielikumi