Jūrmalas kultūrvēstures krātuve apkopo nozīmīgāko ēku un vietu pārskatu, kā arī ar tiem saistīto cilvēku vizītkartes.

19 - Eduards Pulpe 1880-1916

Vārds Uzvārds Eduards Pulpe
Dzīves dati 1880-1916

Apraksts

Leģendārais latviešu lidotājs Eduards Pulpe (1880-1916) beidza Rīgas Aleksandra ģimnāziju un pēc studijām Maskavas universitātes matemātikas fakultātē, strādāja Šmithena un Bērziņa ģimnāzijā par skolotāju, pēc tam Ata Ķēniņa reālskolā Rīgā. E. Pulpe lasīja lekcijas par aviāciju, bet 1911. gadā kopā ar reālskolas audzēkņiem uzbūvēja lidmašīnu un sekmīgi to izmēģināja Rīgas jūrmalā. 1912. gadā viņš beidza studijas Aviācijas akadēmijā Parīzē. Pirmā pasaules kara sākumā Pulpe brīvprātīgi iestājās Francijas kara aviācijā. Par nopelniem kaujās tika apbalvots ar Medaille militaire un ordeni — Crox dc guerre ar palmu. 1916. gadā Pulpi pārkomandēja uz Krieviju un šī gada 2. augustā viņš krita gaisa kaujā Galīcijas frontē pie Stiras. Atdusas Rīgas Lielajos kapos.

Inženieris O. T. Viklands atceras: „Pulpe ir slaika auguma, vingrs, elastīgs kā augstākā labuma tērauda atspere. Viņa gaita ir ļoti slaida, balss iespaidīga. L.B. izlūdzās no vietējā mežziņa brīvu pļavas gabalu meža vidū, netālu no internāta. Tur nu Eduards Pulpe iekārto futbola laukumu un no internāta un apkārtnē dzīvojošiem ģimnāzijas skolniekiem sastāda un apmāca pirmo futbola komandu. Tas nemaz nav viegls uzdevums iemācīt iesācējiem straujās futbola spēles noteikumus, veiklību un savaldīšanos. Bet Pulpe ir sportists ar miesu un dvēseli, neatlaidīgs, pats spēlē līdz un pamazām ievelk spēlē arī pārējos ģimnāzijas skolotājus.”

Teksts: Mg. hist. Ainārs Radovics

Atsauces

Papildinājumi

Pielikumi